Министерство на здравеопазването
Регионална здравна инспекция – Бургас

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
РЗИ – БУРГАС

Начало 9 Годишни доклади

Доклади

Влиянието на атмосферния въздух върху здравето на населението в Бургаска област

Доклад за влиянието  на атмосферния въздух върху здравето на населението в Бургаска област за 2023г

Приложение_1_Заболеваемост_въздух_табл_2023

Приложение_2_Мерки_Общ_Бургас_2023

Приложение_3_Мерки_Общ_Айтос_2023

Приложение_4_Мерки_Общ_Карнобат_2023

Приложение_5_План_за_действие_ППКАВ_2023_Несебър

Доклад за влиянието  на атмосферния въздух върху здравето на населението в Бургаска област за 2022г

Приложение_1_Мерки_Общ_Бургас_2022

Приложение_2_Мерки_Общ_Айтос_2022

Приложение_3_Мерки_Общ_Карнобат_2022

Приложение_4_Мерки_Общ_Несебър_2022

Приложение_5_Заболеваемост_въздух_табл_2022

Доклад за влиянието  на атмосферния въздух върху здравето на населението в Бургаска област за 2021г

Приложение_1_Мерки_Общ_Бургас_2021

Приложение_2_Мерки_Общ_Айтос_2021

Приложение_3_Мерки_Общ_Камено_2021

Приложение_4_Мерки_Общ_Карнобат_2021

Приложение_5_Мерки_Общ_Несебър_2021

Приложение_6_Заболеваемост_въздух_табл_2021 

Доклад за влиянието  на атмосферния въздух върху здравето на населението в Бургаска област за 2020г

Приложение_1_Мерки_КАВ_Общ_Бургас_2020

Приложение_2_Мерки_Общ_Айтос_2020

Приложение_3_Мерки_Общ_Карнобат_2020

Приложение_4_Мерки_Общ_Несебър_2020

Приложение_5_Заболеваемост_въздух_табл_2020

Доклад за влиянието  на атмосферния въздух върху здравето на населението в Бургаска област за 2019г

Приложение_1_КАВ_РИОСВ_2019

Приложение_2_Мерки_КАВ_Общ_Бургас_2019

Приложение_3_Мерки_Общ_Айтос_2019

Приложение_4_Мерки_Общ_Карнобат_2019

Приложение_5_Мерки_Общ_Несебър_2019

Приложение_6_Заболеваемост_въздух_табл_2019

Доклад за влиянието  на атмосферния въздух върху здравето на населението в Бургаска област за 2018г

Анализ качеството на атмосферния въздух за 2018г

Заболеваемост въздух 2018г

 

Анализ качеството на атмосферния въздух /КАВ/ за 2017г

Мерки общини за 2017г

Влияние на основните атмосферни замърсители върху здравето на населението 2017г

Здравен статус на населението в област Бургас за 2017г

Анализ на дейността на РЗИ-Бургас на излъчващи обекти създаващи електромагнитни полета

Доклад за измерените стойности на електромагнитните полета в районите на детски, учебни, лечебни заведения и жилищни сгради, обхванати с мониторинг от РЗИ – Бургас през 2023 година

Протоколи

Таблици

Доклад за измерените стойности на електромагнитните полета в районите на детски, учебни, лечебни заведения и жилищни сгради, обхванати с мониторинг от РЗИ – Бургас през 2022 година

Протокол

Таблица № 1

 

Доклад за измерените стойности на електромагнитните полета в районите на детски, учебни, лечебни заведения и жилищни сгради, обхванати с мониторинг от РЗИ – Бургас през 2021 година

Протокол

Таблица № 1

 

Доклад за измерените стойности на електромагнитните полета в районите на детски, учебни, лечебни заведения и жилищни сгради, обхванати с мониторинг от РЗИ – Бургас през 2020 година

Протокол

Протокол базова станция GSM

Таблица № 1

 

Доклад за измерените стойности на електромагнитните полета в районите на детски, учебни, лечебни заведения и жилищни сгради, обхванати с мониторинг от РЗИ – Бургас през 2019 година

Протокол

Протокол базова станция GSM

 

Доклад за измерените стойности на електромагнитните полета в районите на детски, учебни, лечебни заведения и жилищни сгради, обхванати с мониторинг от РЗИ – Бургас през 2018 година

Протокол базови станции

Протокол ДГ

Протокол ЛЗ

Протокол УВЗ

 

Доклад за измерените стойности на електромагнитните полета в районите на детски, учебни, лечебни заведения и жилищни сгради, обхванати с мониторинг от РЗИ – Бургас през 2017 година

Протокол базова станция GSM

Протокол ЦДГ

Протокол ЛЗ

Протокол училища

 

Качеството на водата,предназначена за питейно-битови цели,доставяна чрез водопроводната мрежа на населението в Бургас област

 

ДОКЛАД за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели, доставяна чрез водопроводната мрежа на населението в Бургаска област за 2023г.

ДОКЛАД за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели, доставяна чрез водопроводната мрежа на населението в Бургаска област за 2022г.

ДОКЛАД за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели, доставяна чрез водопроводната мрежа на населението в Бургаска област за 2021г.

ДОКЛАД за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели, доставяна чрез водопроводната мрежа на населението в Бургаска област за 2020г.

ДОКЛАД за качеството на водата,  предназначена за питейно-битови цели,  доставяна чрез водопроводната мрежа на населението в Бургаска област за 2019г.

ДОКЛАД за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели, доставяна чрез водопроводната мрежа на населението в Бургаска област за 2018г.