BulgarianEnglish
BulgarianEnglish

Министерство на здравеопазването
Регионална здравна инспекция – Бургас

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
РЗИ – БУРГАС

Начало 9 Конкурси

Конкурси

СТИПЕНДИАНТСКА ПРОГРАМА НА РЗИ-БУРГАС

За незаети длъжности в страната

31.05.2022  ОБЯВЛЕНИЕ за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител за длъжността: Младши експерт в отдел “Микробиология ,вирусология и паразитология ,Дирекция „Надзор на заразните болести“ при РЗИ- Бургас, с месторабота- гр. Бургас, намалено работно време-7 часа

         30.06.2022 СИСТЕМА за определяне на резултатите при провеждането на конкурс за длъжността младши експерт в отдел „Микробиология, вирусология и паразитология“, Дирекция „Надзор на заразните болести“ при РЗИ-Бургас

        16.06.2022Списък по чл. 21, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители на допуснати/ недопуснати кандидати до участие в конкурс за длъжността -младши експерт в отдел “Микробиология, вирусология и паразитология, дирекция „Надзор на заразните болести“ при РЗИ- Бургас

          17.06.2022 Съобщение по чл. 21, ал.8 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители относно дата, час и място на провеждане на конкурс за за длъжността -младши експерт в отдел “Микробиология, вирусология и паразитология, дирекция „Надзор на заразните болести“ при РЗИ- Бургас

31.05.2022 г. СПИСЪК на допуснати/ недопуснати кандидати  до участие в конкурс  за назначаване на държавен служител за длъжността: главен експерт в отдел „Здравно –техническа експртиза и контрол на води“, Дирекция „Обществено здраве“ при РЗИ- Бургас

             30.06.2022 Резултат от проведен конкурс за длъжността главен експерт в отдел „Здравно-техническа експертиза и контрол на води“, Дирекция „Обществено здраве“ при РЗИ-Бургас

              22.06.2022 Система за определяне на резултатите при провеждането на конкурс за главен експерт в отдел  „Здравно –техническа експертиза и контрол на води“, Дирекция „Обществено здраве“ при РЗИ-Бургас

             10.06.2022 Обявление конкурс

        

12.05.2022 ОБЯВЛЕНИЕ за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител за длъжността: главен експерт в отдел „Здравно –техническа експртиза и контрол на води“, Дирекция „Обществено здраве“ при РЗИ- Бургас, с месторабота- гр. Бургас, пълно работно време