Министерство на здравеопазването
Регионална здравна инспекция – Бургас

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
РЗИ – БУРГАС

Места за специализанти, обявени от базите за обучение

15.09.2023 Обява за подаване на необходимата информация за свободни длъжности за специализанти по клинични специалности на места финансирани от друг източник – МБАЛ Сърце и мозък ЕАД, гр. Бургас

05.09.2023 Обява за подаване на необходимата информация за свободни длъжности за специализанти на места финансирани от друг източник – СМДЛ ЛИНА ЕООД

01.09.2023 Обява за подаване на необходимата информация за свободни длъжности за специализанти по клинични специалности на места финансирани от държавата – УМБАЛ-Бургас AД, гр. Бургас

Обява за подаване на необходимата информация за свободни длъжности за специализанти по клинични специалности на места финансирани от друг източник – УМБАЛ ДЕВА МАРИЯ ЕООД

Обява за подаване на необходимата информация за свободни длъжности за специализанти по клинични специалности на места финансирани от друг източник – КОЦ-Бургас ЕООД, гр. Бургас

Обява за подаване на необходимата информация за свободни длъжности за специализанти по клинични специалности на места финансирани от друг източник – ЦПЗ ЕООД, гр. Бургас

Обява за подаване на необходимата информация за свободни длъжности за специализанти по клинични специалности на места финансирани от друг източник – КОЦ-Бургас ЕООД, гр. Бургас

Обява за подаване на необходимата информация за свободни длъжности за специализанти по клинични специалности на места финансирани от друг източник – КОЦ-Бургас ЕООД, гр. Бургас

Обява за подаване на необходимата информация за свободни длъжности за специализанти по клинични специалности на места финансирани от друг източник – УМБАЛ ДЕВА МАРИЯ ЕООД

Обява за подаване на необходимата информация за свободни длъжности за специализанти по клинични специалности на места финансирани от друг източник – „АМЦСМП-ОЧНА КЛИНИКА Д-Р ХУБАНОВ“ ЕООД

Обява за подаване на необходимата информация за свободни длъжности за специализанти по клинични специалности на места финансирани от друг източник – МБАЛ Сърце и мозък ЕАД, гр. Бургас

Обява за подаване на необходимата информация за свободни длъжности за специализанти по клинични специалности на места финансирани от друг източник – ЦПЗ ЕООД, гр. Бургас

Обява за подаване на необходимата информация за свободни длъжности за специализанти по клинични специалности на места финансирани от друг източник – УМБАЛ-Бургас AД, гр. Бургас

Обява за подаване на необходимата информация за свободни длъжности за специализанти по клинични специалности на места финансирани от друг източник – УМБАЛ ДЕВА МАРИЯ ЕООД

Обява за подаване на необходимата информация за свободни длъжности за специализанти по клинични специалности на места финансирани от друг източник – СОБАЛ-Бургас ООД, гр. Бургас

Обява за подаване на необходимата информация за свободни длъжности за специализанти по клинични специалности на места финансирани от друг източник – УМБАЛ-Бургас АД, гр. Бургас

Обява за подаване на необходимата информация за свободни длъжности за специализанти по клинични специалности на места финансирани от държавата – СМДЛ ЛИНА ЕООД

Обява за подаване на необходимата информация за свободни длъжности за специализанти по клинични специалности на места финансирани от друг източник – КОЦ-Бургас ЕООД, гр. Бургас