Министерство на здравеопазването
Регионална здравна инспекция – Бургас

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
РЗИ – БУРГАС

Начало 9 Актуално

Обяви

Във връзка с постъпило писмо с изх. № 13-15/02.03.2023г. от д-р Асен Кърджиев – Директор на ЦСМП Бургас, относно незаети щатни бройки на лекари и специалисти по здравни грижи, ЦСМП Бургас обявява следните работни места:

на длъжност „Лекар“ 8 лица с образователно-квалификационна степен магистър; на длъжност „Фелдшер“ 10 лица с образователно-квалификационна степен професионален...

повече информация

Comirnaty концентрат за инфузионна дисперсия
иРНК ваксина срещу COVID-19 (нуклеозидно модифицирана

Листовка: информация за потребителяComirnaty концентрат за инфузионна дисперсияиРНК ваксина срещу COVID-19 (нуклеозидно модифицирана)Този лекарствен продукт подлежи на...

повече информация

Съобщения

НА ВНИМАНИЕТО НА ОПЛ И СПЕЦИАЛИСТИ ОТ ЛЗ ЗА БОЛНИЧНА И ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛ. БУРГАС

Уведомяваме Ви, че в ДВ  бр. 51 от 13.06.2023 е обнародвана Наредба за изменение и допълнение на  Наредба № 4  от 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане...

повече информация

На 10.06.2023г./ събота/, ще се проведат профилактични прегледи на деца по Национална програма „Детско здраве“ с водещи детски лекари със следните  специалности: УНГБ, ортопедия и травматология, неврохирургия, урология, хирургия, кардиология, нервни болести, ендокринология и болести на обмяната, дерматология, педиатрия, АГ, очни болести и образна диагностика.

Желаещите родители могат да се възползват от възможността като предварително си запишат час на регистратурата на лечебното заведение всеки делничен ден от 14:30 до...

повече информация

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с постъпило писмо с изх. № 13-42/25.05.2023 г. от д-р Асен Кърджиев – Директор на ЦСМП Бургас, относно незаети щатни бройки на лекари и специалисти по...

повече информация