Министерство на здравеопазването
Регионална здравна инспекция – Бургас

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
РЗИ – БУРГАС

Начало 9 Актуално

Обяви

Във връзка с постъпило писмо с изх. № 13-15/02.03.2023г. от д-р Асен Кърджиев – Директор на ЦСМП Бургас, относно незаети щатни бройки на лекари и специалисти по здравни грижи, ЦСМП Бургас обявява следните работни места:

на длъжност „Лекар“ 8 лица с образователно-квалификационна степен магистър; на длъжност „Фелдшер“ 10 лица с образователно-квалификационна степен професионален...

повече информация

Comirnaty концентрат за инфузионна дисперсия
иРНК ваксина срещу COVID-19 (нуклеозидно модифицирана

Листовка: информация за потребителяComirnaty концентрат за инфузионна дисперсияиРНК ваксина срещу COVID-19 (нуклеозидно модифицирана)Този лекарствен продукт подлежи на...

повече информация