Министерство на здравеопазването
Регионална здравна инспекция – Бургас

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
РЗИ – БУРГАС

Начало 9 Седмичен бюлетин

Седмични бюлетини за 2023г.

Януари 2023

Февруари 2023

Март 2023

Април 2023

Май 2023

Юни 2023

Юли 2023

Август 2023

Септември 2023

в очакване

Октомври 2023

в очакване

в очакване

в очакване

в очакване

Ноември 2023

в очакване

в очакване

в очакване

в очакване

в очакване

Декември 2023

в очакване

в очакване

в очакване

в очакване

В очакване

Архив