BulgarianEnglish
BulgarianEnglish

Министерство на здравеопазването
Регионална здравна инспекция – Бургас

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
РЗИ – БУРГАС

Начало 9 Седмичен бюлетин

Седмични бюлетини за 2022г.

Януари 2022

Февруари 2022

Март 2022

Април 2022

Май 2022

Юни 2022

Юли 2022

Август 2022

Септември 2022

Октомври 2022

Ноември 2022

Декември 2022

В очакване

В очакване

В очакване

В очакване

В очакване

Архив