Министерство на здравеопазването
Регионална здравна инспекция – Бургас

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
РЗИ – БУРГАС

Начало 9 Седмичен бюлетин

Седмични бюлетини за 2024г.

Януари 2024

Февруари 2024

Март 2024

Април 2024

в очакване

в очакване

Май 2024

в очакване

в очакване

в очакване

в очакване

Юни 2024

в очакване

в очакване

в очакване

в очакване

в очакване

Юли 2024

в очакване

в очакване

в очакване

в очакване

в очакване

Август 2024

в очакване

в очакване

в очакване

в очакване

Септември 2024

в очакване

в очакване

в очакване

в очакване

Октомври 2024

в очакване

в очакване

в очакване

в очакване

Ноември 2024

в очакване

в очакване

в очакване

в очакване

в очакване

Декември 2024

в очакване

в очакване

в очакване

в очакване

Архив