Министерство на здравеопазването
Регионална здравна инспекция – Бургас

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
РЗИ – БУРГАС

Начало 9 РКМЕ и ТЕЛК

РЕГИОНАЛНА КАРТОТЕКА НА МЕДИЦИНСКИТЕ ЕКСПЕРТИЗИ – БУРГАС

Адрес: гр. Бургас, бул.“Ст.Стамболов“73

/сградата на „ДКЦ 1 – Бургас“ ЕООД/

Работно време за граждани

Всеки делничен ден

от 8:00 до 13:00 ч.

тел. 056 894 776; 0879505281

РЕГИОНАЛНА КАРТОТЕКА НА МЕДИЦИНСКИТЕ ЕКСПЕРТИЗИ – Бургас

СПИСЪК на съставите на ТЕЛК  – област Бургас

Заявление-декларация-образец може да изтеглитеПриложение-№-11-Заявление-декларация