Министерство на здравеопазването
Регионална здравна инспекция – Бургас

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
РЗИ – БУРГАС

Начало 9 За нас

За нас

Регионална здравна инспекция гр. Бургас (РЗИ) е административна структура на подчинение на министъра на здравеопазването и осъществява държавната здравна политика на територията на област Бургас. Тя е юридическо лице на бюджетна издръжка.

Ръководство

ДИРЕКТОР: д-р Георги Паздеров

ЗАМЕСТНИК ДИРЕКТОР: д-р Живка Костадинова

ГЛ. СЕКРЕТАР: Багряна Петкова

Цели на администрацията за 2023г.

Отчет за изпълнение на целите за 2022г.

Отчет за дейността на РЗИ-Бургас за 2022г.

Финансов отчет на РЗИ-Бургас за 2022г.

Кратък финансов отчет на РЗИ-Бургас за 2022г.

Бюджет на РЗИ-Бургас за 2022г.