Министерство на здравеопазването
Регионална здравна инспекция – Бургас

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
РЗИ – БУРГАС

Email

rzi@rzi-burgas.bg

Телефон

056/807 302

 

За контакт

Регионална здравна инспекция – Бургас

БУЛСТАТ: 176032788

Адрес: 8000 гр. Бургас, ул. Александровска №120, п.к. 659;

Обслужваща банка на РЗИ–Бургас е Банка ДСК

BIC STSABGSF IBAN BG82STSA93003100600801

ЗА КОНТАКТ:

Център за административно обслужване /ЦАО/– тел. 056/ 807 104, 056/ 807 105. Работно време: 8:30 – 17:00 /без прекъсване/.

ЦАО на РЗИ-Бургас се намира в близост Централната автобусна спирка на гр. Бургас, ситуирана на бул. „Сан Стефано”, северно от пешеходната ул. „Александровска”, връзка с двете бързи автобусни линии „Б1“ и „Б2“.

Паркирането в близост до ЦАО е  в режим „синя зона“.

Главен специалист „Обща канцелария и технически секретар“ – тел. 056/ 807 302, факс 056/ 816 261;

Ръководен състав на РЗИ-Бургас:

Директор: д-р Георги Паздеров, тел. 056 807 302; e-mail: rzi@rzi-burgas.bg

Приемен ден: четвъртък, от 14 до 16 ч.; етаж 3 – ти

Заместник Директор: д-р Живка Костадинова, тел. 056 807 307; e-mail: rzi@rzi-burgas.bg

Приемен ден: петък, от 14 до 16ч.; етаж 3 – ти

Главен секретар: Багряна Петкова, тел. 056 /807 305

Приемен ден: сряда, от 13 до 15 ч.; етаж 3- ти

Пресцентър: инж. Елица Карагьозова, тел.: 056 807 504; e-mail: e.karagyozova@rzi-burgas.com

Ръководен състав на РЗИ-Бургас

С РЗИ–Бургас можете да се свържете посредством Системата за сигурно електронно връчване (https://edelivery.egov.bg/). Чрез ССЕВ могат да се подават заявления за административни услуги, писма, жалби и др.

Сигнали, предложения и оплаквания могат да бъдат подавани на електронен адрес: rzi@rzi-burgas.bg; чрез контактната форма на сайта на РЗИ-Бургас; на тел. 056/ 807 302; по поща/чрез куриер на адрес на РЗИ-Бургас; в ЦАО или в специално поставена кутия за предложения и сигнали, находяща се на първи етаж от сградата на РЗИ-Бургас.   За повече информация можете да се запознаете с  Вътрешните правила за организация на работата с предложенията и сигнали по Административнопроцесуалния кодекс в РЗИ – Бургас

Форма за запитване

Изпратете Вашето запитване през контактната форма на уеб сайта. Ще се свържем с Вас възможно най-скоро.