Министерство на здравеопазването
Регионална здравна инспекция – Бургас

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
РЗИ – БУРГАС

НЕ Е НУЖНО ДА СИ #СУПЕРМЕН, ВАЖНОТО Е ДА СИ #ПЛЮСМЕН!

Министерството на здравеопазването, с подкрепата на UNICEF Bulgaria – УНИЦЕФ България, стартира информационната кампания за ползата от ваксините. За повече информация:  https://www.mh.government.bg/bg/novini/aktualno/za-vaksinite-ne-na-shega/...