Министерство на здравеопазването
Регионална здравна инспекция – Бургас

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
РЗИ – БУРГАС

Постери тютюнопушене

wntd-post-5.1Изтегляне wntd-post-5.4Изтегляне wntd-post-8-1Изтегляне За участие в конкурс крайния срок за подаване на предложения е 30 юни 2024 г., а обявяване на победителите е през месец август 2024 г. Повече информация може да бъде намерена на приложения линк:...