BulgarianEnglish
BulgarianEnglish

Министерство на здравеопазването
Регионална здравна инспекция – Бургас

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
РЗИ – БУРГАС

Изпълнението на Националната програма за превенция и контрол на туберкулозата в България за периода 2021-2025 г. цели да се намали заболеваемостта от туберкулоза в страната. За да се изпълнят дейностите и постигнат целите на програмата, обявяваме „Седмица на отворените врати“, която ще се проведе в периода 20-24 юни 2022 г. от 10.30ч. до 14.30ч. в ДКБ на лечебното заведение.

По време на седмицата на отворените врати ще се извърши: 1) скрининг на риска за туберкулоза чрез анкета; 2) консултации; 3) на съмнителните за туберкулоза лица – прегледи и допълнителни изследвания.