Министерство на здравеопазването
Регионална здравна инспекция – Бургас

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
РЗИ – БУРГАС

На 2 септември 2022 г. Европейската комисия разреши за употреба адаптираните ваксини Comirnaty Original/Omicron BA.1 и Spikevax Bivalent Original/Omicron BA.1. Адаптираните ваксини са предназначени за употреба като допълнителна (бустерна) доза при лица на възраст на и над 12 г., които имат поне завършен първичен ваксинационен курс. Тези ваксини могат да бъдат поставени най-рано 3 месеца след датата на поставяне на последната доза ваксина срещу COVID-19.

РЗИ Бургас разполага с количества от посочените ваксини, които могат да бъдат приложени в имунизационния кабинет на РЗИ Бургас или при ОПЛ.

Таблица за възможните ваксинационни схеми свързани с COVID-19

tablica-1