Министерство на здравеопазването
Регионална здравна инспекция – Бургас

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
РЗИ – БУРГАСЗа участие в конкурс крайния срок за подаване на предложения е 30 юни 2024 г., а обявяване на победителите е през месец август 2024 г. Повече информация може да бъде намерена на приложения линк:

https://www.who.int/news-room/articles-detail/social-reels-challenge–expose-tobacco-industry-tactics-targeting-young-people