Министерство на здравеопазването
Регионална здравна инспекция – Бургас

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
РЗИ – БУРГАС

Български зъболекарски съюз,

съвместно с Националният координационен съвет

на Национална програма за профилактика на оралните заболявания при деца от 0 до 18 г. в Р България

и Регионалния координатор на Програмата в област Бургас

д-р Малина Янакиева

Ви канят на 21.10.2022г./ петък/

В РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „Пейо К. Яворов“, зала ,,Академик Константин Петканов“ на втори етаж

от 09,00часа на СЕМИНАР на тема:

„Популяризиране на Националната програма за профилактика на оралните заболявания при деца от 0-18 годишна възраст в Република България, за подобряване на познанията и културата на различни целеви групи от населението в областта на профилактиката на оралните заболявания”