Министерство на здравеопазването
Регионална здравна инспекция – Бургас

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
РЗИ – БУРГАС

НА ВНИМАНИЕТО НА МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ И ГРАЖДАНИ! Министерството на здравеопазването одобри прилагането на четвърта доза (втори бустер) иРНК ваксина срещу COVID-19 при всички лица на и над 18 г., които желаят. Втората бустерна доза може да се приложи най-малко 4 месеца след първия бустер при лица, чийто завършен ваксинационен курс е с двудозова ваксина. Втората бустерна доза иРНК ваксина е силно препоръчителна за следните категории лица на и над 18 г.: • Имунокомпрометирани; • Трансплантирани пациенти, получаващи имуносупресивна терапия; • Пациенти на хронична диализа; • Пациенти с онкохематологични заболявания; • Потребители и персонал в социални заведения, осигуряващи дългосрочна грижа за възрастни хора; • Медицински специалисти, ангажирани с лечението на пациенти с COVID-19; • Възрастни хора на и над 65 г. Считано от понеделник, 27 юни, втора бустерна ваксина срещу COVID-19 може да бъде поставена във ваксинационните пунктове на РЗИ, кабинетите на общопрактикуващите лекари, както и във временните имунизационни пунктове, действащи в момента.

tablica-v3-web-1Изтегляне

Информираме Ви, че имунизации срещу COVID-19 в област Бургас се извършват при общопрактикуващите лекари, в Регионална здравна инспекция-Бургас и в определени лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ. Имунизацията е препоръчителна и се извършва безплатно. В приложението са посочени лечебните заведения за болнична и извънболнична помощ, извършващи имунизации срещу COVID-19 с адрес и работно време.

punktove_prilojenie-1Изтегляне punktove_prilojenie-15.08-1Изтегляне

Въпреки значителните успехи, постигнати в борбата с туберкулозата в европейския регион на СЗО, в условията на епидемия от COVID-19, туберкулозата продължава да представлява заплаха за общественото здраве в повечето страни от региона и тази заплаха не следва да бъде подценявана.

Изпълнението на Националната програма за превенция и контрол на туберкулозата в България за периода 2021-2025 г. цели да се намали заболеваемостта от туберкулоза в страната. За да се изпълнят дейностите и постигнат целите на програмата, обявяваме „Седмица на...