Министерство на здравеопазването
Регионална здравна инспекция – Бургас

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
РЗИ – БУРГАС

Начало 9 Декларациите по чл. 12

Декларациите по чл. 12, т.1 и т. 2 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси на персонала на РЗИ-Бургас

Александра Димитрова

Анелия Полихронова 

Антонина Петкова

Арман Кацахян

Багряна Петкова

Белла Деспотова

Богомила Цветкова

Валентина Славова

Валентина Гюрова

Ваня Мавродиева

Величка Григорова

Вера Капитанова

Веса Желязкова

Веселина Петрова

Галя Михайлова-Койнова

Галя Панайотова

Ганчо Пентакев

Гинка Златанова 

Гергана Георгиева

Георги Минев

Данка Андреева

Дафина Петрова

Диана Авджиева

Диана Вълкова

Диана Димитрова

Дима Канариева

Димитринка Янева

Димитър Христов

Доника Гяурова

Дора Тенекеджиева

Елена Овчарова

Елена Николова

Елица Карагьозова

Жанета Петрова

Жасмина Топалова

Жулиета Георгиева

Захарина Георгиева

Иванка Димова

Диана Иванова

Валя Жекова

Ирена Москова

Калина Тодорова

Каличка Бретанова

Катя Данаилова

Катя  Язаджиева

Кирил Червенков

Костадин Стайков 

Мара Бахчеванова

Мариана Стайкова

Мария Иванова

Мария Георгиева 

Марияна Кирчева

Мариана Кофинова

Марияна Вангелова

Милена Бодурова

Мирослава Димитрова-Киселкова

Наталия Бакалова

Наташа Бербатева

Нели Димитрова

Нели Коралска 

Николай  Димитров

Николай Милтиядов

Павел Харизанов

Павлина Цонева

Пенка Камбурова

Петя Георгиева

Полина Желева

Рамис Билял

Росица Никитова

Руси Русев

Руси Русев

Светла Клинкова 

Светлана Иванова

Славка Стефанова

Соня Дякова

Станка Николова

Станка Благоева

Стефка Илиева

Стоян Михалев

Таня Сариева

Фатме Хаккъ

Христо Петров 

Хюлия Аптраман

Цанка Димитрова

Цвете  Колева

Янка Парашкевова

Янка Димова

Янита Дръндарова