Министерство на здравеопазването
Регионална здравна инспекция – Бургас

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
РЗИ – БУРГАС

Скринингова кампания за изследване за вирусни хепатити по случай Световен ден за борба с хепатита 28 юли 2022 е в периода 29.07-05.08.2022 г

По време на съвместната кампания в PЗИ-Бургас – КАБКИС, ет. 1, каб .2 ще се предлагат два вида изследвания:

  1. Бързи имунохроматографски тестове за доказване на повърхностен антиген на хепатит В вируса и на антитела срещу хепатит С вируса;
  2.  Вземане на венозна кръв за имуноензимни тестове за хепатит А, В, С, D и Е, (при желание от страна на анкетираните), които ще бъдат изпращани до НРЛ по вирусни хепатити.

Всеки желаещ да участва в скрининга трябва да отговори на въпроси от Анкетна карта и да попълни Формуляр-форма за информирано съгласие.

Всички желаещи да се тестват, могат да посетят кабинета в РЗИ-Бургас на адрес: гр. Бургас, ул. „Александровска“ №120 за периода на кампанията от 8.30ч. до 16.00ч., с обедна почивка от 12:00ч до 12:30ч.