Министерство на здравеопазването
Регионална здравна инспекция – Бургас

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
РЗИ – БУРГАС

изпълнители на дейности по

ДЕЗИНФЕКЦИИ, ДЕЗИНСЕКЦИИ И ДЕРАТИЗАЦИИ /ДДД/

Дата на провеждане: от 10:00ч. на 21.11.2022г. до 25.11.2022г.

Хорариум: 40 учебни часа

Цена за едно лице: 259 лв. съгласно Тарифа за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол и националните центрове по проблемите на общественото здраве по закона за здравето

Необходими документи за включване в курса:

1.Заявление по образец

2.Копие от диплома за средно образование

3.Документ за платена такса

База за провеждане на курса: РЗИ-Бургас, ул.“Александровска„ № 120, ет. 5, стая 503 Заседателна зала

Телефон за допълнителна информация: 056/807 406; 0877 540 618 Виолета Иванова