Министерство на здравеопазването
Регионална здравна инспекция – Бургас

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
РЗИ – БУРГАС

Начало 9 Регистър за декларациите
2023
Регистър на декларациите по чл. 35 от ЗПКОНПИ –      Регионална здравна инспекция – Бургас  за 2023г.
Имена Длъжност Декларации за несъвместимост Декларации за имущество и интереси
по чл. 35, ал.1, т. 1 от ЗПКОНПИ по чл. 35, ал.1, т. 2 от ЗПКОНПИ по чл. 35, ал.1, т. 4 от ЗПКОНПИ
(Рег. номер и дата) (Рег. номер и дата) (Рег. номер и дата)
БАГРЯНА ИВАНОВА ПЕТКОВА главен секретар ДН-94/28.04.2023г.
ПАВЛИНА ТОНЕВА ЦОНЕВА директор  дирекция ДН-51/09.03.2023г.
ЯНКА МАРЧЕВА СТОЯНОВА главен експерт ДН-95/28.04.2023г.
МАРИЯНА   ИВАНОВА КИРЧЕВА главен специалист ДН-107/04.05.2023г.
СТАНИСЛАВА МИХАЙЛОВА ЦВЕТАНОВА главен специалист ДН-16/03.02.2023г.
РУСИ ДОБРЕВ РУСЕВ главен специалист ДН-50/09.03.2023г.
РОСИЦА  ДИМОВА НИКИТОВА старши специалист ДН-41/23.02.2023г.
ЦАНКА  КОЛЕВА ДИМИТРОВА началник  отдел ДН-44/24.02.2023г.
ДИМИТЪР  ХРИСТОВ ТУЗЛУКОВ главен специалист ТИО ДН-82/25.04.2023г.
ЗАХАРИНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА старши експерт ДН-22/06.02.2023г.
ВАЛЕНТИНА  ЦВЕТАНОВА ГЮРОВА главен експерт ДН-81/24.04.2023г.
ПЕПА ДОБРЕВА ДАСКАЛОВА главен счетоводител ДН-23/06.02.2023г.
ГАНЧО ГЕОРГИЕВ ПЕНТАКЕВ главен специалист ДН-7/31.01.2023г.
ДИАНА  СТОЯНОВА АВДЖИЕВА началник отдел ДН-101/03.05.2023г.
ДОРА  ПАСКОВА ТЕНЕКЕДЖИЕВА младши експерт ДН-48/28.02.2023г.
НАТАЛИЯ  СТЕФАНОВА БАКАЛОВА старши експерт ДН-47/27.02.2023г.
ТОДОРКА СТОЯНОВА ГАНЕВА главен специалист ДН-102/03.05.2023г.
ЦВЕТАНКА ХРИСТОВА ВАСИЛЕВА старши специалист ДН-3/30.01.2023г. ДН-8/31.01.2023г.
ИРИНА ПЕТРОВА ГИГОВА експерт ДН-134/20.09.2023г. ДН-135/04.10.2023г.
КАТЯ  БОРИСОВА ДАНАИЛОВА старши специалист ДН-125/12.05.2023г.
ХРИСТО  СТОЯНОВ ПЕТРОВ началник  отдел ДН-98/03.05.2023г.
СТАНКА  КИРОВА НИКОЛОВА младши експерт ДН-49/28.02.2023г.
ЛЮБЯНА ИВАНОВА ЧОМАКОВА-СТОЯНОВА старши експерт ДН-18/03.02.2023г.
АСЯ  ЖЕЛЯЗКОВА АЛАДАГЛИЙСКА главен специалист ДН-14/02.02.2023г.
НАСТЯ АНДОНОВА СЛАВОВА главен експерт ДН-97/03.05.2023г.
ПЕТЯ СИМЕОНОВА ЙОВЧЕВА старши експерт ДН-131/31.08.2023г. ДН-132/01.09.2023г.
БЕЛЛА СТОЯНОВА ДЕСПОТОВА-ГЕОРГИЕВА старши експерт ДН-103/03.05.2023г.
Д-р МАРИАНА ПЕТРОВА КОФИНОВА директор дирекция ДН-105/04.05.2023г.
д-р АРМАН КИРКОР КАЦАХЯН началник  отдел ДН-88/27.04.2023г.
д-р МАРИЯНА  СТОЯНОВА ВАНГЕЛОВА главен инспектор ДН-86/26.04.2023г.
ЕЛЕНА  ИВАНОВА ДИМИТРОВА главен инспектор ДН-79/24.04.2023г.
ДИАНА КРЪСТЕВА ИВАНОВА главен инспектор ДН-15/03.02.2023г.
ЖАНЕТА ПЕТРОВА ПЕТРОВА старши инспектор ДН-120/11.05.2023г.
ГАЛЯ  ЖЕЧЕВА ПАНАЙОТОВА инспектор ДН-62/04.04.2023г.
ГАЛЯ   ЖЕЛЯЗКОВА МИХАЙЛОВА-КОЙНОВА старши инспектор ДН-65/06.04.2023г.
РУСИ  ИВАНОВ РУСЕВ старши инспектор ДН-84/25.04.2023г.
ДИАНА ПЕТРОВА КОЛЕВА старши инспектор ДН-67/07.04.2023г.
РАМИС НЕДРЕТ БИЛЯЛ инспектор ДН-93/28.04.2023г.
СВЕТЛА  КЪНЧЕВА КЛИНКОВА  инспектор ДН-52/10.03.2023г.
СЛАВКА  ГЕОРГИЕВА СТЕФАНОВА старши инспектор ДН-28/09.02.2023г.
ЯНКА  СПАСОВА ВЪЛЧЕВА главен специалист ДН-58/23.03.2023г.
НЕЛИ  ВЕСЕЛИНОВА ДИМИТРОВА началник отдел ДН-104/04.05.2023г.
ТАНЯ  СТАНИМИРОВА ТОДОРОВА старши експерт ДН-75/21.04.2023г.
МАРИЕЛА БОРИСОВА ИВАНОВА старши инспектор ДН-72/19.04.2023г.
СОНЯ АТАНАСОВА ДЯКОВА старши инспектор ДН-64/04.04.2023г.
ДАНКА  НЕНКОВА АНДРЕЕВА старши инспектор ДН-76/21.04.2023г.
ДЕНИЦА ДИМИТРОВА ИВАНОВА-ГРИГОРОВА инспектор ДН-109/05.05.2023г.
МАГДАЛЕНА ТОДОРОВА ЗЛАТЕВА инспектор ДН-1/17.01.2023г. ДН-2/20.01.2023г.
Д-р НИКОЛАЙ  МИЛТИЯДОВ МИЛТИЯДОВ началник  отдел ДН-124/12.05.2023г.
КАЛИНА ТОДОРОВА ТОДОРОВА главен експерт ДН-78/24.04.2023г.
МИЛЕНА ИВАНОВА БОДУРОВА  главен експерт ДН-73/20.04.2023г.
АЛЕКСАНДРА  АНДРЕЕВА ДИМИТРОВА главен инспектор ДН-77/24.04.2023г.
СВЕТЛАНА  НЕЙЧЕВА ИВАНОВА главен инспектор ДН-74/20.04.2023г.
ХРИСТИНА  ПАНАЙОТОВА ХРИСТОВА главен специалист ДН-110/05.05.2023г.
ВЕСЕЛИНА  ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА началник отдел ДН-30/13.02.2023г.
Д-р ПОЛИНА КИРИЛОВА ЖЕЛЕВА главен инспектор ДН-40/23.02.2023г.
ЕЛИЦА  СТОЯНОВА КАРАГЬОЗОВА главен експерт ДН-123/12.05.2023г.
ВЕНЦЕСЛАВ РУСЧЕВ ХАДЖИИЛИЕВ старши инспектор ДН-91/27.04.2023г.
БОГОМИЛА  ТОДОРОВА ЦВЕТКОВА старши инспектор ДН-114/09.05.2023г.
ДОНИКА  МИХАЙЛОВА ГЯУРОВА старши експерт ДН-45/27.02.2023г.
ЦВЕТЕ МИХАЙЛОВА КОЛЕВА младши експерт ДН-63/04.04.2023г.
ВАЛЕНТИНА СТОЯНОВА  МАВРОДИЕВА специалист ДН-13/02.02.2023г.
ВЕЛИАН ЖИВКОВ ГЕОРГИЕВ инспектор ДН-60/03.04.2023г.
ВИКТОРИЯ ЛЮДМИЛОВА ГЕНКОВСКА старши инспектор ДН-90/27.04.2023г.
ВАЛЯ  ИВАНОВА ЖЕКОВА директор  дирекция ДН-56/22.03.2023г.
МАРИЯ НИКОЛОВА ИВАНОВА главен експерт ДН-106/04.05.2023г.
ФАТМЕ ХАЛИТ ХАККЪ главен експерт ДН-121/12.05.2023г.
ДАФИНА МОМЧИЛОВА ИВАНОВА главен експерт ДН-26/08.02.2023г.
ВАНЯ  ГАЧЕВА МАВРОДИЕВА главен експерт ДН-11/02.02.2023г.
ДАМЯНА БЕЛЕВА БЕЛЕВА главен експерт ДН-57/23.03.2023г.
ТАНЯ ЖЕКОВА САРИЕВА главен специалист ДН-29/09.02.2023г.
ВЕРА  АЛЕКСАНДРОВА КАПИТАНОВА главен специалист ДН-80/24.04.2023г.
СИЙКА  ЙОРДАНОВА ДИМИТРОВА  специалист ДН-27/09.02.2023г.
КАЛИЧКА СТОЯНОВА БРАТАНОВА главен специалист ДН-126/15.05.2023г.
НАТАША СТОЯНОВА БЕРБАТЕВА главен специалист ДН-10/02.02.2023г.
Д-р ПАВЕЛ НИКОЛОВ ХАРИЗАНОВ началник  отдел ДН-4/30.01.2023г.
Д-р АНЕЛИЯ ХРИСТОВА ПОЛИХРОНОВА-ТОПАЛОВА главен експерт ДН-71/18.04.2023г.
ПЕТЯ  ВАСИЛЕВА ГЕОРГИЕВА-НИКОЛОВА старши експерт ДН-19/06.02.2023г.
ДИМИТРИНКА  СТАЙНОВА ИВАНОВА младши експерт ДН-96/02.05.2023г.
ИВАНКА ГОСПОДИНОВА СТАЛЕВА младши експерт ДН-20/06.02.2023г.
ПЕНКА  НИКОЛАЕВА КАМБУРОВА младши експерт ДН-61/04.04.2023г.
Д-р ВЕЛИЧКА  СТОЯНОВА ГРИГОРОВА главен експерт ДН-100/03.05.2023г. ДН-115/10.05.2023г.
Д-р МИРОСЛАВА  ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА-КИСЕЛКОВА началник отдел ДН-33/17.02.2023г.
ВИОЛЕТА ПЕТРОВА ИВАНОВА старши инспектор ДН-25/08.02.2023г.
ХЮЛИЯ МЕХМЕДОВА АПТРАМАН инспектор ДН-37/21.02.2023г.
СТЕФКА  ДИМИТРОВА ИЛИЕВА инспектор ДН-108/04.05.2023г.
ВЕСА  ГЕОРГИЕВА ЖЕЛЯЗКОВА инспектор ДН-35/20.02.2023г.
АНТОНИНА ДИМИТРОВА ПЕТКОВА инспектор ДН-85/26.04.2023г.
МАРИАНА  НЕДЯЛКОВА СТАЙКОВА инспектор ДН-42/24.02.2023г.
МАРИЯ  СТАНКОВА ГЕОРГИЕВА -ТОДОРОВА инспектор ДН-122/12.05.2023г.
ГЕОРГИ  ДИМИТРОВ МИНЕВ инспектор ДН-68/10.04.2023г.
НЕЛИ  ТОДОРОВА КОРАЛСКА инспектор ДН-54/17.03.2023г.
ГИНКА ИВАНОВА ЗЛАТАНОВА  инспектор ДН-66/07.04.2023г.
ДИМА  ГЕОРГИЕВА КАНАРИЕВА  инспектор ДН-113/05.05.2023г.
СТОЯН НИКОЛОВ МИХАЛЕВ  инспектор ДН-53/10.03.2023г.
ИРЕНА  ГЕОРГИЕВА МОСКОВА  инспектор ДН-38/22.02.2023г.
ГЕРГАНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА младши експерт ДН-99/03.05.2023г.
ЖУЛИЕТА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА младши експерт ДН-92/28.04.2023г.
КОСТАДИН  ГЕОРГИЕВ СТАЙКОВ  инспектор ДН-43/24.02.2023г.
СВИЛЕНА ВЕЛИКОВА ВЕЛИКОВА  инспектор ДН-31/15.02.2023г.
ИВАНКА  ПЕТРОВА ДИМОВА  инспектор ДН-36/21.02.2023г.
КИРИЛ ДИМИТРОВ ЧЕРВЕНКОВ  инспектор ДН-119/11.05.2023г.
ДИМИТЪР ПЕТРОВ ХРИСТОВ  инспектор ДН-117/10.05.2023г.
КОСТАДИНКА БОЖИНОВА ЯНЕВА  инспектор ДН-118/10.05.2023г.
БОРЯНА РОБЕРТИНОВА АТАНАСОВА  инспектор ДН-32/16.02.2023г.
МИЛЕНА СТОЯНОВА ИВАНОВА  инспектор ДН-39/22.02.2023г.
Д-р ДИАНА  СТОЙЧЕВА ВЪЛКОВА началник  отдел ДН-5/31.01.2023г.
ЯНИТА ЩЕРИОНОВА ДРЪНДАРОВА младши експерт ДН-83/25.04.2023г.
СЛАВИСТИНКА ВАСИЛЕВА ХАРАЛАМБИЕВА младши експерт ДН-111/05.05.2023г.
СТЕЛА КРЪСТЕВА АТАНАСОВА младши експерт ДН-69/10.04.2023г.
ПЕТЯ  ГЕОРГИЕВА КЪНЕВА младши експерт ДН-112/05.05.2023г.
ЕЛЕНА САВОВА СЯРОВА младши експерт ДН-6/31.01.2023г.
ГИНКА СТАНКОВА БУРДЕВА младши експерт ДН-70/12.04.2023г.
ЖИВКА СТОЯНОВА ГЕОРГИЕВА младши експерт ДН-127/06.06.2023г. ДН-129/20.06.2023г.
д-р ЖИВКА ДИМИТРОВА КОСТАДИНОВА заместник директор ДН-136/05.12.2023г.

Регистър на декларациите по чл. 35 от ЗПКОНПИ –      Регионална здравна инспекция – Бургас  за 2023г.

2022
Регистър на декларациите по чл. 35 от ЗПКОНПИ –      Регионална здравна инспекция – Бургас  за 2022г.
Имена Длъжност Декларации за несъвместимост Декларации за имущество и интереси
по чл. 35, ал.1, т. 1 от ЗПКОНПИ по чл. 35, ал.1, т. 2 от ЗПКОНПИ по чл. 35, ал.1, т. 4 от ЗПКОНПИ
(Рег. номер и дата) (Рег. номер и дата) (Рег. номер и дата)
Д-р МАРИАНА ПЕТРОВА КОФИНОВА главен секретар ДН-3/04.03.2022г. ДН-3/04.03.2022г.
ПАВЛИНА ТОНЕВА ЦОНЕВА директор  дирекция ДН-98/05.05.2022г.
БАГРЯНА ИВАНОВА ПЕТКОВА началник  отдел ДН-95/05.05.2022г.
ЯНКА МАРЧЕВА СТОЯНОВА главен експерт ДН-71/28.04.2022г.
МАРИЯНА   ИВАНОВА КИРЧЕВА главен специалист ДН-80/29.04.2022г.
СТАНИСЛАВА МИХАЙЛОВА ЦВЕТАНОВА главен специалист ДН-118/10.06.2022г. ДН-119/13.06.2022г.
РУСИ ДОБРЕВ РУСЕВ главен специалист ДН-97/05.05.2022г.
РОСИЦА  ДИМОВА НИКИТОВА старши специалист ДН-27/30.03.2022г.
ЦАНКА  КОЛЕВА ДИМИТРОВА началник  отдел ДН-30/31.03.2022г.
ДИМИТЪР  ХРИСТОВ ТУЗЛУКОВ специалист ТИО ДН-69/27.04.2022г.
ЗАХАРИНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА старши експерт ДН-35/06.04.2022г.
ВАЛЕНТИНА  ЦВЕТАНОВА ГЮРОВА главен експерт ДН-114/11.05.2022г.
ПЕПА ДОБРЕВА ДАСКАЛОВА главен счетоводител ДН-37/06.04.2022г.
ГАНЧО ГЕОРГИЕВ ПЕНТАКЕВ главен специалист ДН-32/04.04.2022г.
ДИАНА  СТОЯНОВА АВДЖИЕВА началник отдел ДН-56/19.04.2022г.
ДОРА  ПАСКОВА ТЕНЕКЕДЖИЕВА младши експерт ДН-16/22.03.2022г.
НАТАЛИЯ  СТЕФАНОВА БАКАЛОВА старши експерт ДН-64/20.04.2022г.
ТОДОРКА СТОЯНОВА ГАНЕВА главен специалист ДН-122/03.08.2022г. ДН-124/18.08.2022г.
КАТЯ  БОРИСОВА ДАНАИЛОВА старши специалист ДН-108/11.05.2022г.
ХРИСТО  СТОЯНОВ ПЕТРОВ началник  отдел ДН-113/11.05.2022г.
СТАНКА  КИРОВА НИКОЛОВА младши експерт ДН-88/04.05.2022г.
ЛЮБЯНА ИВАНОВА ЧОМАКОВА-СТОЯНОВА старши експерт ДН-79/29.04.2022г.
АСЯ  ЖЕЛЯЗКОВА АЛАДАГЛИЙСКА главен специалист ДН-18/22.03.2022г.
НАСТЯ АНДОНОВА СЛАВОВА главен експерт ДН-84/04.05.2022г.
ПЕТЯ СИМЕОНОВА ЙОВЧЕВА старши експерт ДН-33/04.04.2022г.
БЕЛЛА СТОЯНОВА ДЕСПОТОВА-ГЕОРГИЕВА старши експерт ДН-115/13.05.2022г.
д-р АРМАН КИРКОР КАЦАХЯН началник  отдел ДН-72/28.04.2022г.
д-р МАРИЯНА  СТОЯНОВА ВАНГЕЛОВА главен инспектор ДН-112/11.05.2022г.
ЕЛЕНА  ИВАНОВА ДИМИТРОВА главен инспектор ДН-68/21.04.2022г.
ДИАНА КРЪСТЕВА ИВАНОВА главен инспектор ДН-67/21.04.2022г.
ЖАНЕТА ПЕТРОВА ПЕТРОВА старши инспектор ДН-107/11.05.2022г.
ГАЛЯ  ЖЕЧЕВА ПАНАЙОТОВА инспектор ДН-89/04.05.2022г.
ГАЛЯ   ЖЕЛЯЗКОВА МИХАЙЛОВА-КОЙНОВА старши инспектор ДН-103/09.05.2022г.
РУСИ  ИВАНОВ РУСЕВ старши инспектор ДН-42/14.02.2022г.
ДИАНА ПЕТРОВА КОЛЕВА старши инспектор ДН-90/05.05.2022г.
РАМИС НЕДРЕТ БИЛЯЛ инспектор ДН-2/04.03.2022г.
СВЕТЛА  КЪНЧЕВА КЛИНКОВА  инспектор ДН-5/11.03.2022г.
СЛАВКА  ГЕОРГИЕВА СТЕФАНОВА старши инспектор ДН-65/20.04.2022г.
ЯНКА  СПАСОВА ВЪЛЧЕВА главен специалист ДН-10/17.03.2022г.
НЕЛИ  ВЕСЕЛИНОВА ДИМИТРОВА началник отдел ДН-102/09.05.2022г.
ТАНЯ  СТАНИМИРОВА ТОДОРОВА старши експерт ДН-82/04.05.2022г.
МАРИЕЛА БОРИСОВА ИВАНОВА старши инспектор ДН-38/12.04.2022г.
СОНЯ АТАНАСОВА ДЯКОВА старши инспектор ДН-76/29.04.2022г.
ДАНКА  НЕНКОВА АНДРЕЕВА старши инспектор ДН-77/29.04.2022г.
ДЕНИЦА ДИМИТРОВА ИВАНОВА инспектор ДН-87/04.05.2022г.
Д-р НИКОЛАЙ  МИЛТИЯДОВ МИЛТИЯДОВ началник  отдел ДН-70/27.04.2022г.
КАЛИНА ТОДОРОВА ТОДОРОВА главен експерт ДН-4/10.03.2022г.
МИЛЕНА ИВАНОВА БОДУРОВА  главен експерт ДН-63/20.04.2022г.
АЛЕКСАНДРА  АНДРЕЕВА ДИМИТРОВА главен инспектор ДН-54/19.04.2022г.
СВЕТЛАНА  НЕЙЧЕВА ИВАНОВА главен инспектор ДН-43/15.04.2022г.
ХРИСТИНА  ПАНАЙОТОВА ХРИСТОВА главен специалист ДН-47/18.04.2022г.
ВЕСЕЛИНА  ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА директор  дирекция ДН-51/18.04.2022г.
Д-р ПОЛИНА КИРИЛОВА ЖЕЛЕВА главен инспектор ДН-61/20.04.2022г.
ЕЛИЦА  СТОЯНОВА КАРАГЬОЗОВА главен експерт ДН-105/09.05.2022г. ДН-132/28.10.2022г
ВЕНЦЕСЛАВ РУСЧЕВ ХАДЖИИЛИЕВ старши инспектор ДН-100/09.05.2022г.
БОГОМИЛА  ТОДОРОВА ЦВЕТКОВА старши инспектор ДН-111/11.05.2022г.
ДОНИКА  МИХАЙЛОВА ГЯУРОВА старши експерт ДН-50/18.04.2022г.
ЦВЕТЕ МИХАЙЛОВА КОЛЕВА младши експерт ДН-78/29.04.2022г.
ВАЛЕНТИНАСТОЯНОВА  МАВРОДИЕВА специалист ДН-60/19.04.2022г.
ВЕЛИАН ЖИВКОВ ГЕОРГИЕВ инспектор ДН-49/18.04.2022г.
ВИКТОРИЯ ЛЮДМИЛОВА ГЕНКОВСКА старши инспектор ДН-123/16.08.2022г. ДН-125/29.08.2022г.
ВАЛЯ  ИВАНОВА ЖЕКОВА директор  дирекция ДН-22/22.03.2022г.
МАРИЯ НИКОЛОВА ИВАНОВА главен експерт ДН-34/05.04.2022г.
ФАТМЕ ХАЛИТ ХАККЪ главен експерт ДН-99/05.05.2022г.
ДАФИНА МОМЧИЛОВА ИВАНОВА главен експерт ДН-59/19.04.2022г.
ВАНЯ  ГАЧЕВА МАВРОДИЕВА главен експерт ДН-21/22.03.2022г.
ДАМЯНА БЕЛЕВА БЕЛЕВА главен експерт ДН-129/18.10.2022г. ДН-131/18.10.2022г.
ТАНЯ ЖЕКОВА САРИЕВА главен специалист ДН-29/31.03.2022г.
ВЕРА  АЛЕКСАНДРОВА КАПИТАНОВА главен специалист ДН-104/09.05.2022г.
СИЙКА  ЙОРДАНОВА ДИМИТРОВА  специалист ДН-19/22.03.2022г.
КАЛИЧКА СТОЯНОВА БРАТАНОВА главен специалист ДН-20/22.03.2022г.
НАТАША СТОЯНОВА БЕРБАТЕВА главен специалист ДН-58/19.04.2022г.
Д-р ПАВЕЛ НИКОЛОВ ХАРИЗАНОВ началник  отдел ДН-1/22.02.2022г.
Д-р АНЕЛИЯ ХРИСТОВА ПОЛИХРОНОВА-ТОПАЛОВА главен експерт ДН-39/12.04.2022г.
ПЕТЯ  ВАСИЛЕВА ГЕОРГИЕВА-НИКОЛОВА младши експерт ДН-45/15.04.2022г.
ДИМИТРИНКА  СТАЙНОВА ИВАНОВА младши експерт ДН-46/18.04.2022г.
ИВАНКА ГОСПОДИНОВА СТАЛЕВА младши експерт ДН-44/15.04.2022г.
ПЕНКА  НИКОЛАЕВА КАМБУРОВА младши експерт ДН-40/14.04.2022г.
Д-р ВЕЛИЧКА  СТОЯНОВА ГРИГОРОВА директор  дирекция ДН-26/25.03.2022г.
Д-р МИРОСЛАВА  ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА-КИСЕЛКОВА началник отдел ДН-25/25.03.2022г.
ВИОЛЕТА ПЕТРОВА ИВАНОВА старши инспектор ДН-66/20.04.2022г.
ХЮЛИЯ МЕХМЕДОВА АПТРАМАН инспектор ДН-28/30.03.2022г.
СТЕФКА  ДИМИТРОВА ИЛИЕВА инспектор ДН-73/28.04.2022г.
ВЕСА  ГЕОРГИЕВА ЖЕЛЯЗКОВА инспектор ДН-9/17.03.2022г.
АНТОНИНА ДИМИТРОВА ПЕТКОВА инспектор ДН-74/28.04.2022г.
МАРИАНА  НЕДЯЛКОВА СТАЙКОВА инспектор ДН-12/18.03.2022г.
МАРИЯ  СТАНКОВА ГЕОРГИЕВА -ТОДОРОВА инспектор ДН-91/05.05.2022г.
ГЕОРГИ  ДИМИТРОВ МИНЕВ инспектор ДН-15/21.03.2022г.
НЕЛИ  ТОДОРОВА КОРАЛСКА инспектор ДН-6/11.03.2022г.
ГИНКА ИВАНОВА ЗЛАТАНОВА  инспектор ДН-96/05.05.2022г.
ДИМА  ГЕОРГИЕВА КАНАРИЕВА  инспектор ДН-116/13.05.2022г.
СТОЯН НИКОЛОВ МИХАЛЕВ  инспектор ДН-86/04.05.2022г.
ИРЕНА  ГЕОРГИЕВА МОСКОВА  инспектор ДН-24/24.03.2022г.
ГЕРГАНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА младши експерт ДН-75/29.04.2022г.
ЖУЛИЕТА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА младши експерт ДН-83/04.05.2022г.
КОСТАДИН  ГЕОРГИЕВ СТАЙКОВ  инспектор ДН-11/18.03.2022г.
СВИЛЕНА ВЕЛИКОВА ВЕЛИКОВА  инспектор ДН-14/21.03.2022г.
ИВАНКА  ПЕТРОВА ДИМОВА  инспектор ДН-7/14.03.2022г.
КИРИЛ ДИМИТРОВ ЧЕРВЕНКОВ  инспектор ДН-8/14.03.2022г.
ДИМИТЪР ПЕТРОВ ХРИСТОВ  инспектор ДН-85/04.05.2022г.
КОСТАДИНКА БОЖИНОВА ЯНЕВА  инспектор ДН-117/13.05.2022г.
БОРЯНА РОБЕРТИНОВА АТАНАСОВА  инспектор ДН-52/18.04.2022г.
МИЛЕНА СТОЯНОВА ИВАНОВА  инспектор ДН-41/14.04.2022г.
Д-р ДИАНА  СТОЙЧЕВА ВЪЛКОВА началник  отдел ДН-55/19.04.2022г.
ЯНИТА ЩЕРИОНОВА ДРЪНДАРОВА младши експерт ДН-101/09.05.2022г.
СЛАВИСТИНКА ВАСИЛЕВА ХАРАЛАМБИЕВА младши експерт ДН-93/05.05.2022г.
СТЕЛА КРЪСТЕВА АТАНАСОВА младши експерт ДН-94/05.05.2022г.
ПЕТЯ  ГЕОРГИЕВА КЪНЕВА младши експерт ДН-92/05.05.2022г.
ЕЛЕНА САВОВА СЯРОВА младши експерт ДН-57/19.04.2022г.
ГИНКА СТАНКОВА БУРДЕВА младши експерт ДН-126/01.09.2022г. ДН-127/13.09.2022г.

 

Регистър на декларациите по чл. 35 от ЗПКОНПИ –      Регионална здравна инспекция – Бургас  за 2022г.

2021
Регистър на декларациите по чл. 35 от ЗПКОНПИ –      Регионална здравна инспекция – Бургас  за 2021г.
Имена Длъжност Декларации за несъвместимост Декларации за имущество и интереси
по чл. 35, ал.1, т. 1 от ЗПКОНПИ по чл. 35, ал.1, т. 2 от ЗПКОНПИ
(Рег. номер и дата) (Рег. номер и дата)
Д-Р ЖИВКА ДИМИТРОВА КОСТАДИНОВА зам. Директор ДН-116/20.08.2921г.
Д-р МАРИАНА ПЕТРОВА КОФИНОВА главен секретар ДН-49/21.04.2021г.
ПАВЛИНА ТОНЕВА ЦОНЕВА директор  дирекция ДН-71/27.04.2021г.
БАГРЯНА ИВАНОВА ПЕТКОВА началник  отдел ДН-44/14.04.2021г.
ЯНКА МАРЧЕВА СТОЯНОВА главен експерт ДН-10/22.02.2021г.
МАРИЯНА   ИВАНОВА КИРЧЕВА главен специалист ДН-95/12.05.2021г.
РУСИ ДОБРЕВ РУСЕВ главен специалист ДН-67/26.04.2021г.
РОСИЦА  ДИМОВА НИКИТОВА специалист ДН-17/25.02.2021г.
ЦАНКА  КОЛЕВА ДИМИТРОВА началник  отдел ДН-21/08.03.2021г.
ДИМИТЪР  ХРИСТОВ ТУЗЛУКОВ специалист ТИО ДН-85/05.05.2021г.
ЗАХАРИНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА старши експерт ДН-117/20.10.2021г.
ВАЛЕНТИНА  ЦВЕТАНОВА ГЮРОВА главен експерт ДН-104/13.05.2021г.
ПЕПА ДОБРЕВА ДАСКАЛОВА главен счетоводител ДН-6/18.02.2021г.
ГАНЧО ГЕОРГИЕВ ПЕНТАКЕВ старши специалист ДН-16/25.02.2021г.
ПЕТЯ СИМЕОНОВА ЙОВЧЕВА старши експерт ДН-9/19.02.2021г.
ДИАНА  СТОЯНОВА АВДЖИЕВА началник отдел ДН-97/12.05.2021г.
ДОРА  ПАСКОВА ТЕНЕКЕДЖИЕВА младши експерт ДН-66/26.04.2021г.
НАТАЛИЯ  СТЕФАНОВА БАКАЛОВА старши експерт ДН-61/23.04.2021г.
КАТЯ  БОРИСОВА ДАНАИЛОВА старши специалист ДН-23/19.03.2021г.
ХРИСТО  СТОЯНОВ ПЕТРОВ началник  отдел ДН-77/28.04.2021г.
СТАНКА  КИРОВА НИКОЛОВА младши експерт ДН-98/12.05.2021г.
ЛЮБЯНА ИВАНОВА ЧОМАКОВА-СТОЯНОВА старши експерт ДН-48/19.04.2021г.
АСЯ  ЖЕЛЯЗКОВА АЛАДАГЛИЙСКА главен специалист ДН-42/13.04.2021г.
НАСТЯ АНДОНОВА СЛАВОВА главен експерт ДН-93/11.05.2021г.
д-р АРМАН КИРКОР КАЦАХЯН началник  отдел ДН-89/07.05.2021г.
д-р МАРИЯНА  СТОЯНОВА ВАНГЕЛОВА главен инспектор ДН-112/11.06.2021г.
ЕЛЕНА  ИВАНОВА ДИМИТРОВА главен инспектор ДН-106/13.05.2021г.
ДИАНА КРЪСТЕВА ИВАНОВА главен инспектор ДН-115/12.08.2021г.
ТАНЯ  СТАНИМИРОВА ТОДОРОВА младши експерт ДН-73/27.04.2021г.
НЕЛИ  ВЕСЕЛИНОВА ДИМИТРОВА главен експерт ДН-68/27.04.2021г.
ДЕНИЦА ДИМИТРОВА ИВАНОВА инспектор ДН-63/26.04.2021г.
ЖАНЕТА ПЕТРОВА ПЕТРОВА инспектор ДН-87/07.05.2021г.
ГАЛЯ  ЖЕЧЕВА ПАНАЙОТОВА инспектор ДН-50/20.04.2021г.
ГАЛЯ   ЖЕЛЯЗКОВА МИХАЙЛОВА-КОЙНОВА старши инспектор ДН-52/20.04.2021г.
РУСИ  ИВАНОВ РУСЕВ старши инспектор ДН-54/22.04.2021г.
ДИАНА ПЕТРОВА КОЛЕВА инспектор ДН-49/20.04.2021г.
РАМИС НЕДРЕТ БИЛЯЛ инспектор ДН-111/21.05.2021г.
СВЕТЛА  КЪНЧЕВА КЛИНКОВА  инспектор ДН-8/19.02.2021г.
СЛАВКА  ГЕОРГИЕВА СТЕФАНОВА инспектор ДН-46/16.04.2021г.
ДАНКА  НЕНКОВА АНДРЕЕВА  инспектор ДН-78/28.04.2021г.
МАРИЕЛА БОРИСОВА ИВАНОВА старши инспектор ДН-53/22.04.2021г.
СОНЯ АТАНАСОВА ДЯКОВА старши инспектор ДН-57/22.04.2021г.
ЯНКА  СПАСОВА ДИМОВА главен специалист ДН-37/08.04.2021г.
Д-р НИКОЛАЙ  МИЛТИЯДОВ МИЛТИЯДОВ началник  отдел ДН-90/10.05.2021г.
КАЛИНА ТОДОРОВА ТОДОРОВА главен експерт ДН-43/14.04.2021г.
МИЛЕНА ИВАНОВА БОДУРОВА  главен експерт ДН-58/22.04.2021г.
АЛЕКСАНДРА  АНДРЕЕВА ДИМИТРОВА главен инспектор ДН-51/20.04.2021г.
СВЕТЛАНА  НЕЙЧЕВА ИВАНОВА  старши инспектор ДН-92/11.05.2021г.
ХРИСТИНА  ПАНАЙОТОВА ХРИСТОВА главен специалист ДН-39/09.04.2021г.
ВАЛЯ  ИВАНОВА ЖЕКОВА началник  отдел ДН-40/12.04.2021г.
МАРИЯ НИКОЛОВА ИВАНОВА главен експерт ДН-27/23.03.2021г.
ДАФИНА МОМЧИЛОВА ИВАНОВА главен експерт ДН-14/24.02.2021г.
ВАНЯ  ГАЧЕВА МАВРОДИЕВА главен експерт ДН-13/24.02.2021г.
ТАНЯ ЖЕКОВА САРИЕВА главен специалист ДН-29/23.03.2021г.
ВЕРА  АЛЕКСАНДРОВА КАПИТАНОВА главен специалист ДН-22/15.03.2021г.
СИЙКА  ЙОРДАНОВА ДИМИТРОВА  специалист ДН-19/04.03.2021г.
КАЛИЧКА СТОЯНОВА БРАТАНОВА главен специалист ДН-15/24.02.2021г.
НАТАША СТОЯНОВА БЕРБАТЕВА главен специалист ДН-18/04.03.2021г.
Д-р ПАВЕЛ НИКОЛОВ ХАРИЗАНОВ началник  отдел ДН-1/12.02.2021г.
Д-р АНЕЛИЯ ХРИСТОВА ПОЛИХРОНОВА-ТОПАЛОВА главен експерт ДН-38/08.04.2021г.
ПЕТЯ  ВАСИЛЕВА ГЕОРГИЕВА-НИКОЛОВА младши експерт ДН-34/05.04.2021г.
ДИМИТРИНКА  СТАЙНОВА ИВАНОВА младши експерт ДН-35/05.04.2021г.
ИВАНКА ГОСПОДИНОВА СТАЛЕВА младши експерт ДН-33/05.04.2021г.
ПЕНКА  НИКОЛАЕВА КАМБУРОВА младши експерт ДН-45/16.04.2021г.
Д-р ВЕЛИЧКА  СТОЯНОВА ГРИГОРОВА директор  дирекция ДН-84/05.05.2021г.
Д-р МИРОСЛАВА  ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА-КИСЕЛКОВА началник отдел ДН-86/07.05.2021г.
ВИОЛЕТА ПЕТРОВА ИВАНОВА старши инспектор ДН-81/05.05.2021г.
ХЮЛИЯ МЕХМЕДОВА АПТРАМАН инспектор ДН-74/28.04.2021г.
СТЕФКА  ДИМИТРОВА ИЛИЕВА инспектор ДН-91/10.05.2021г.
ВЕСА  ГЕОРГИЕВА ЖЕЛЯЗКОВА инспектор ДН-70/27.04.2021г.
АНТОНИНА ДИМИТРОВА ПЕТКОВА инспектор ДН-83/05.05.2021г.
МАРИАНА  НЕДЯЛКОВА СТАЙКОВА инспектор ДН-76/28.04.2021г.
ГЕОРГИ  ДИМИТРОВ МИНЕВ инспектор ДН-62/26.04.2021г.
НЕЛИ  ТОДОРОВА КОРАЛСКА инспектор ДН-56/22.04.2021г.
ГИНКА ИВАНОВА ЗЛАТАНОВА  инспектор ДН-88/07.05.2021г.
ДИМА  ГЕОРГИЕВА КАНАРИЕВА  инспектор ДН-109/14.05.2021г.
СТОЯН НИКОЛОВ МИХАЛЕВ  инспектор ДН-94/11.05.2021г.
ИРЕНА  ГЕОРГИЕВА МОСКОВА  инспектор ДН-69/27.04.2021г.
ГЕРГАНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА младши експерт ДН-96/12.05.2021г.
ЖУЛИЕТА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА младши експерт ДН-72/27.04.2021г.
КОСТАДИН  ГЕОРГИЕВ СТАЙКОВ  инспектор ДН-75/28.04.2021г.
СВИЛЕНА ВЕЛИКОВА ВЕЛИКОВА  инспектор ДН-82/05.05.2021г.
ИВАНКА  ПЕТРОВА ДИМОВА  инспектор ДН-59/23.04.2021г.
КИРИЛ ДИМИТРОВ ЧЕРВЕНКОВ  инспектор ДН-79/29.04.2021г.
ДИМИТЪР ПЕТРОВ ХРИСТОВ  инспектор ДН-65/26.04.2021г.
БОРЯНА РОБЕРТИНОВА АТАНАСОВА  инспектор ДН-103/12.05.2021г.
МИЛЕНА СТОЯНОВА ИВАНОВА  инспектор ДН-102/12.05.2021г.
Д-р ДИАНА  СТОЙЧЕВА ВЪЛКОВА началник  отдел ДН-26/19.03.2021г.
ЯНИТА ЩЕРИОНОВА ДРЪНДАРОВА младши експерт ДН-80/29.04.2021г.
СЛАВИСТИНКА ВАСИЛЕВА ХАРАЛАМБИЕВА младши експерт ДН-105/13.05.2021г.
СТЕЛА КРЪСТЕВА АТАНАСОВА младши експерт ДН-64/26.04.2021г.
ПЕТЯ  ГЕОРГИЕВА КЪНЕВА младши експерт ДН-101/12.05.2021г.
ЕЛЕНА САВОВА СЯРОВА младши експерт ДН-55/22.04.2021г.
МАРИЯ  СТАНКОВА ГЕОРГИЕВА -ТОДОРОВА инспектор ДН-100/12.05.2021г.
КОСТАДИНКА БОЖИНОВА ЯНЕВА  инспектор ДН-110/14.05.2021г. ДН-113/11.06.2021г.
ВЕСЕЛИНА  ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА директор  дирекция ДН-5/16.02.2021г.
Д-р ПОЛИНА КИРИЛОВА ЖЕЛЕВА главен инспектор ДН-32/30.03.2021г.
ЕЛИЦА  СТОЯНОВА КАРАГЬОЗОВА главен експерт ДН-99/12.05.2021г.
ВЕНЦЕСЛАВ РУСЧЕВ ХАДЖИИЛИЕВ главен инспектор ДН-36/05.04.2021г.
БОГОМИЛА  ТОДОРОВА ЦВЕТКОВА старши инспектор ДН-4/15.02.2021г.
ДОНИКА  МИХАЙЛОВА ГЯУРОВА старши експерт ДН-3/15.02.2021г.
ЦВЕТЕ МИХАЙЛОВА КОЛЕВА младши експерт ДН-31/30.03.2021г.
ВАЛЕНТИНАСТОЯНОВА  МАВРОДИЕВА специалист ДН-41/13.04.2021г.
ВЕЛИАН ЖИВКОВ ГЕОРГИЕВ инспектор ДН-11/22.02.2021г.

Регистър на декларациите по чл. 35 от ЗПКОНПИ –      Регионална здравна инспекция – Бургас  за 2021г.

2020
Регистър на декларациите по чл. 35 от ЗПКОНПИ –      Регионална здравна инспекция – Бургас  за 2020г.
Имена Длъжност Декларации за несъвместимост Декларации за имущество и интереси
по чл. 35, ал.1, т. 1 от ЗПКОНПИ по чл. 35, ал.1, т. 2 от ЗПКОНПИ
(Рег. номер и дата) (Рег. номер и дата)
Д-р МАРИАНА ПЕТРОВА  КОФИНОВА главен секретар ДН-90/01.06.2020г.
ПАВЛИНА ТОНЕВА ЦОНЕВА директор  дирекция ДН-85/22.05.2020г.
БАГРЯНА  ИВАНОВА ПЕТКОВА началник  отдел ДН-103/09.06.2020г.
ЯНКА  МАРЧЕВА СТОЯНОВА главен експерт ДН-57/12.05.2020г.
МАРИЯНА   ИВАНОВА КИРЧЕВА главен специалист ДН-95/04.06.2020г.
РУСИ ДОБРЕВ РУСЕВ главен специалист ДН-75/19.05.2020г.
РОСИЦА  ДИМОВА НИКИТОВА специалист ДН-26/13.04.2020г.
ЦАНКА  КОЛЕВА ДИМИТРОВА началник  отдел ДН-38/04.05.2020г.
ДИМИТЪР  ХРИСТОВ ТУЗЛУКОВ специалист ТИО ДН-24-1/15.05.2020г.
ВАЛЕНТИНА ЦВЕТАНОВА  ГЮРОВА главен експерт ДН-59/12.05.2020г.
ПЕПА ДОБРЕВА ДАСКАЛОВА главен счетоводител ДН-111/27.07.2020г. ДН-112/30.07.2020г.
ГАНЧО  ГЕОРГИЕВ ПЕНТАКЕВ старши специалист ДН-23/07.04.2020г.
ПЕТЯ СИМЕОНОВА ЙОВЧЕВА старши експерт ДН-50/11.05.2020г.
ДИАНА  СТОЯНОВА АВДЖИЕВА началник отдел ДН-51/11.05.2020г.
ДОРА  ПАСКОВА ТЕНЕКЕДЖИЕВА младши експерт ДН-65/15.05.2020г.
НАТАЛИЯ  СТФАНОВА БАКАЛОВА старши експерт ДН-41/07.05.2020г.
КАТЯ  БОРИСОВА ДАНАИЛОВА старши специалист ДН-53/11.05.2020г.
ХРИСТО  СТОЯНОВ ПЕТРОВ началник  отдел ДН-60/12.05.2020г.
СТАНКА  КИРОВА НИКОЛОВА младши експерт ДН-42/07.05.2020г.
ЛЮБЯНА ИВАНОВА ЧОМАКОВА-СТОЯНОВА старши експерт ДН-43/07.05.2020г.
АСЯ  ЖЕЛЯЗКОВА АЛАДАГЛИЙСКА главен специалист ДН-11/24.02.2020г.
НАСТЯ  АНДОНОВА СЛАВОВА главен експерт ДН-49/11.05.2020г.
д-р АРМАН  КИРКОР КАЦАХЯН началник  отдел ДН-83/21.05.2020г.
д-р МАРИЯНА  СТОЯНОВА ВАНГЕЛОВА главен инспектор ДН-104/10.06.2020г.
ЕЛЕНА  ИВАНОВА ОВЧАРОВА главен инспектор ДН-113/14.08.2020г.
ТАНЯ  СТАНИМИРОВА ТОДОРОВА младши експерт ДН-92/01.06.2020г.
НЕЛИ  ВЕСЕЛИНОВА ДИМИТРОВА главен експерт ДН-81/21.05.2020г.
ДЕНИЦА ДИМИТРОВА ИВАНОВА инспектор ДН-105/10.06.2020г.
ЖАНЕТА  ПЕТРОВА ПЕТРОВА инспектор ДН-40/05.05.2020г.
ГАЛЯ  ЖЕЧЕВА ПАНАЙОТОВА инспектор ДН-48/08.05.2020г.
ГАЛЯ   ЖЕЛЯЗКОВА МИХАЙЛОВА-КОЙНОВА старши инспектор ДН-47/08.05.2020г.
РУСИ  ИВАНОВ РУСЕВ старши инспектор ДН-29/22.04.2020г.
ДИАНА ПЕТРОВА  КОЛЕВА инспектор ДН-39/04.05.2020г.
РАМИС  НЕДРЕТ БИЛЯЛ инспектор ДН-109/12.06.2020г.
СВЕТЛА  КЪНЧЕВА КЛИНКОВА  инспектор ДН-106/10.06.2020г.
СЛАВКА  ГЕОРГИЕВА СТЕФАНОВА инспектор ДН-108/11.06.2020г.
ДАНКА   НЕНКОВА АНДРЕЕВА  инспектор ДН-102/09.06.2020г.
МАРИЕЛА БОРИСОВА ИВАНОВА старши инспектор ДН-28/22.04.2020г.
ЯНКА  СПАСОВА ДИМОВА главен специалист ДН-25/08.04.2020г.
Д-р НИКОЛАЙ  МИЛТИЯДОВ МИЛТИЯДОВ началник  отдел ДН-67/15.05.2020г.
КАЛИНА ТОДОРОВА ТОДОРОВА главен експерт ДН-31/29.04.2020г.
МИЛЕНА ИВАНОВА БОДУРОВА  главен експерт ДН-35/04.05.2020г.
АЛЕКСАНДРА  АНДРЕЕВА ДИМИТРОВА главен инспектор ДН-34/30.04.2020г.
СВЕТЛАНА  НЕЙЧЕВА ИВАНОВА  старши инспектор ДН-37/04.05.2020г.
ХРИСТИНА  ПАНАЙОТОВА ХРИСТОВА главен специалист ДН-27/15.04.2020г.
ВАЛЯ  ИВАНОВА ЖЕКОВА началник  отдел ДН-33/29.04.2020г.
МАРИЯ  НИКОЛОВА ИВАНОВА главен експерт ДН-16/03.04.2020г.
ДАФИНА МОМЧИЛОВА  ИВАНОВА главен експерт ДН-9/24.02.2020г.
ВАНЯ  ГАЧЕВА МАВРОДИЕВА главен експерт ДН-14/27.02.2020г.
ФАТМЕ  ХАЛИТ ХАККЪ главен експерт ДН-69/15.05.2020г.
ТАНЯ  ЖЕКОВА САРИЕВА главен специалист ДН-18/03.04.2020г.
ВЕРА АЛЕКСАНДРОВА  КАПИТАНОВА главен специалист ДН-15/11.03.2020г.
СИЙКА ЙОРДАНОВА  ДИМИТРОВА  специалист ДН-13/25.02.2020г.
КАЛИЧКА СТОЯНОВА БРАТАНОВА главен специалист ДН-8/24.02.2020г.
НАТАША СТОЯНОВА БЕРБАТЕВА главен специалист ДН-10/24.02.2020г.
Д-р ПАВЕЛ НИКОЛОВ ХАРИЗАНОВ началник  отдел ДН-5/13.02.2020г.
Д-р АНЕЛИЯ ХРИСТОВА ПОЛИХРОНОВА-ТОПАЛОВА главен експерт ДН-36/04.05.2020г.
ПЕТЯ  ВАСИЛЕВА ГЕОРГИЕВА-НИКОЛОВА младши експерт ДН-98/05.06.2020г.
ДИМИТРИНКА СТАЙНОВА  ИВАНОВА младши експерт ДН-107/11.06.2020г.
ИВАНКА ГОСПОДИНОВА СТАЛЕВА младши експерт ДН-99/05.06.2020г.
ПЕНКА  НИКОЛАЕВА КАМБУРОВА младши експерт ДН-86/26.05.2020г.
Д-р ВЕЛИЧКА  СТОЯНОВА ГРИГОРОВА директор  дирекция ДН-66/15.05.2020г.
Д-р МИРОСЛАВА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА- КИСЕЛКОВА началник отдел ДН-58/12.05.2020г.
ВИОЛЕТА ПЕТРОВА ИВАНОВА старши инспектор ДН-76/19.05.2020г.
ХЮЛИЯ МЕХМЕДОВА АПТРАМАН инспектор ДН-89/28.05.2020г.
СТЕФКА ДИМИТРОВА  ИЛИЕВА инспектор ДН-96/04.06.2020г.
ВЕСА ГЕОРГИЕВА ЖЕЛЯЗКОВА инспектор ДН-54/11.05.2020г.
АНТОНИНА ДИМИТРОВА ПЕТКОВА инспектор ДН-94/02.06.2020г.
МАРИАНА  НЕДЯЛКОВА СТАЙКОВА инспектор ДН-56/12.05.2020г.
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ МИНЕВ инспектор ДН-62/13.05.2020г.
НЕЛИ  ТОДОРОВА КОРАЛСКА инспектор ДН-68/15.05.2020г.
ГИНКА  ИВАНОВА ЗЛАТАНОВА  инспектор ДН-70/15.05.2020г.
ДИМА  ГЕОРГИЕВА КАНАРИЕВА  инспектор ДН-72/15.05.2020г.
СТОЯН  НИКОЛОВ МИХАЛЕВ  инспектор ДН-84/22.05.2020г.
ИРЕНА  ГЕОРГИЕВА МОСКОВА  инспектор ДН-88/28.05.2020г.
ГЕРГАНА  ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА младши експерт ДН-77/19.05.2020г.
ЖУЛИЕТА  ГЕОРГИЕВА  ГЕОРГИЕВА младши експерт ДН-52/11.05.2020г.
КОСТАДИН  ГЕОРГИЕВ СТАЙКОВ  инспектор ДН-55/12.05.2020г.
СВИЛЕНА  ВЕЛИКОВА ВЕЛИКОВА  инспектор ДН-79/19.05.2020г.
ИВАНКА  ПЕТРОВА ДИМОВА  инспектор ДН-73/18.05.2020г.
КИРИЛ  ДИМИТРОВ ЧЕРВЕНКОВ  инспектор ДН-78/19.05.2020г.
ДИМИТЪР ПЕТРОВ ХРИСТОВ  инспектор ДН-82/21.05.2020г.
БОРЯНА РОБЕРТИНОВА АТАНАСОВА  инспектор ДН-114/27.07.2020г. ДН-115/24.08.2020г.
МИЛЕНА СТОЯНОВА ИВАНОВА  инспектор ДН-118/07.09.2020г. ДН-7/18.02.2021г.
Д-р ДИАНА  СТОЙЧЕВА ВЪЛКОВА началник  отдел ДН-87/28.05.2020г.
ЯНИТА ЩЕРИОНОВА ДРЪНДАРОВА младши експерт ДН-97/04.06.2020г.
СЛАВИСТИНКА  ВАСИЛЕВА ХАРАЛАМБИЕВА младши експерт ДН-74/18.05.2020г.
СТЕЛА КРЪСТЕВА АТАНАСОВА младши експерт ДН-71/15.05.2020г.
ПЕТЯ  ГЕОРГИЕВА  КЪНЕВА младши експерт ДН-63/14.05.2020г.
ЕЛЕНА САВОВА СЯРОВА младши експерт ДН-101/08.06.2020г.
МАРИЯ  СТАНКОВА ГЕОРГИЕВА-ТОДОРОВА инспектор ДН-64/14.05.2020г.
ВЕСЕЛИНА ГЕОРГИЕВА  ПЕТРОВА директор  дирекция ДН-17/03.04.2020г.
Д-р ПОЛИНА КИРИЛОВА ЖЕЛЕВА главен инспектор ДН-19/06.04.2020г.
ЕЛИЦА  СТОЯНОВА КАРАГЬОЗОВА главен експерт ДН-80/20.05.2020г.
ВЕНЦЕСЛАВ РУСЧЕВ ХАДЖИИЛИЕВ главен инспектор ДН-20/06.04.2020г.
БОГОМИЛА ТОДОРОВА  ЦВЕТКОВА старши инспектор ДН-110/18.06.2020г.
ДОНИКА  МИХАЙЛОВА ГЯУРОВА старши експерт ДН-4/10.02.2020г.
ЦВЕТЕ МИХАЙЛОВА КОЛЕВА младши експерт ДН-22/07.04.2020г.
ВАЛЕНТИНАСТОЯНОВА МАВРОДИЕВА специалист ДН-30/22.04.2020г.
ВЕЛИАН ЖИВКОВ ГЕОРГИЕВ инспектор ДН-116/07.09.2020г. ДН-117/29.09.2020г.

Регистър на декларациите по чл. 35 от ЗПКОНПИ –      Регионална здравна инспекция – Бургас  за 2020г.

2019
Регистър на декларациите по чл. 35 от ЗПКОНПИ –      Регионална здравна инспекция – Бургас  – 2019г.
Имена Длъжност Декларации за несъвместимост Декларации за имущество и интереси
по чл. 35, ал.1, т. 1 от ЗПКОНПИ по чл. 35, ал.1, т. 2 от ЗПКОНПИ- Част II
(Рег. номер и дата) (Рег. номер и дата)
Д-р ЖИВКА ДИМИТРОВА КОСТАДИНОВА заместник-директор ДН-5/28.02.2019г. ДН-6/28.02.2019г.
Д-р МАРИАНА ПЕТРОВА КОФИНОВА главен секретар ДН-104/ 14.05.2019
ПАВЛИНА ТОНЕВА ЦОНЕВА директор  дирекция ДН-105/14.05.2019г.
БАГРЯНА ИВАНОВА ПЕТКОВА началник  отдел ДН-119/14.05.2019г.
ЯНКА МАРЧЕВА СТОЯНОВА главен експерт ДН-36/25.04.2019г.
МАРИЯНА  ИВАНОВА КИРЧЕВА главен специалист ДН-94/13.05.2019г.
РУСИ ДОБРЕВ РУСЕВ главен специалист ДН-110/14.05.2019г.
РОСИЦА ДИМОВА НИКИТОВА специалист ДН-66/08.05.2019г.
ЦАНКА КОЛЕВА ДИМИТРОВА началник  отдел ДН-67/08.05.2019г.
ДИМИТЪР ХРИСТОВ ТУЗЛУКОВ специалист ТИО ДН-16/15.03.2019г. ДН-17/19.03.2019г.
ВАЛЕНТИНА ЦВЕТАНОВА ГЮРОВА главен експерт ДН-114/14.05.2019г.
ПЕТЯ СИМЕОНОВА ЙОВЧЕВА старши експерт ДН-142/09.09.2019г. ДН-144/03.10.2019г.
ГАНЧО ГЕОРГИЕВ ПЕНТАКЕВ старши специалист ДН-68/08.05.2019г.
ДИАНА СТОЯНОВА АВДЖИЕВА началник отдел ДН-122/15.05.2019г.
ДОРА ПАСКОВА ТЕНЕКЕДЖИЕВА младши експерт ДН-58/07.05.2019г.
НАТАЛИЯ СТЕФАНОВА БАКАЛОВА старши експерт ДН-48/03.05.2019г.
КАТЯ БОРИСОВА ДАНАИЛОВА старши специалист ДН-117/14.05.2019г.
ХРИСТО СТОЯНОВ ПЕТРОВ началник  отдел ДН-52/03.05.2019г.
СТАНКА КИРОВА НИКОЛОВА младши експерт ДН-75/08.05.2019г.
ЛЮБЯНА ЧОМАКОВА-СТОЯНОВА старши експерт ДН-23/01.04.2019г. ДН-24/08.04.2019г.
АСЯ ЖЕЛЯЗКОВА АЛАДАГЛИЙСКА главен специалист ДН-47/03.05.2019г.
НАСТЯ АНДОНОВА СЛАВОВА главен експерт ДН-151/02.12.2019г. ДН-154/12.12.2019г.
д-р АРМАН КИРКОР КАЦАХЯН началник  отдел ДН-107/14.05.2019г.
д-р МАРИЯНА СТОЯНОВА ВАНГЕЛОВА главен инспектор ДН-126/15.05.2019г.
ЕЛЕНА ИВАНОВА ОВЧАРОВА главен инспектор ДН-76/08.05.2019г.
ТАНЯ СТАНИМИРОВА ТОДОРОВА младши експерт ДН-128/06.06.2019г. ДН-153/10.12.2019г.
НЕЛИ ВЕСЕЛИНОВА ДИМИТРОВА главен експерт ДН-84/09.05.2019г.
ДЕНИЦА ДИМИТРОВА ИВАНОВА инспектор ДН-111/14.05.2019г.
ЖАНЕТА ПЕТРОВА ПЕТРОВА инспектор ДН-42/30.04.2019г.
ГАЛЯ ЖЕЧЕВА ПАНАЙОТОВА инспектор ДН-95/13.05.2019г.
ГАЛЯ  ЖЕЛЯЗКОВА МИХАЙЛОВА старши инспектор ДН-109/14.05.2019г.
РУСИ ИВАНОВ РУСЕВ старши инспектор ДН-55/03.05.2019г.
ДИАНА ПЕТРОВА КОЛЕВА инспектор ДН-100/14.05.2019г.
РАМИС НЕДРЕТ БИЛЯЛ инспектор ДН-54/03.05.2019г.
СВЕТЛА КЪНЧЕВА КЛИНКОВА  инспектор ДН-51/03.05.2019г.
СЛАВКА ГЕОРГИЕВА СТЕФАНОВА инспектор ДН-83/09.05.2019г.
ДАНКА  НЕНКОВА АНДРЕЕВА  инспектор ДН-80/09.05.2019г.
МАРИЕЛА БОРИСОВА ИВАНОВА старши инспектор ДН-101/14.05.2019г.
ЯНКА СПАСОВА ДИМОВА главен специалист ДН-43/30.04.2019г.
Д-р НИКОЛАЙ МИЛТИЯДОВ МИЛТИЯДОВ началник  отдел ДН-125/15.05.2019г.
КАЛИНА ТОДОРОВА ТОДОРОВА главен експерт ДН-106/14.05.2019г.
МИЛЕНА ИВАНОВА БОДУРОВА  главен експерт ДН-112/14.05.2019г.
АЛЕКСАНДРА АНДРЕЕВА ДИМИТРОВА главен инспектор ДН-103/14.05.2019г.
СВЕТЛАНА НЕЙЧЕВА ИВАНОВА  старши инспектор ДН-108/14.05.2019г.
ХРИСТИНА ПАНАЙОТОВА ХРИСТОВА главен специалист ДН-44/02.05.2019г.
ВАЛЯ ИВАНОВА ЖЕКОВА началник  отдел ДН-87/10.05.2019г.
МАРИЯ НИКОЛОВА ИВАНОВА главен експерт ДН-79/09.05.2019г.
ДАФИНА МОМЧИЛОВА ИВАНОВА главен експерт ДН-40/25.04.2019г.
ВАНЯ ГАЧЕВА МАВРУДИЕВА главен експерт ДН-38/25.04.2019г.
ФАТМЕ ХАЛИТ ХАККЪ главен експерт ДН-88/10.05.2019г.
ТАНЯ ЖЕКОВА САРИЕВА главен специалист ДН-89/10.05.2019г.
ВЕРА АЛЕКСАНДРОВА КАПИТАНОВА главен специалист ДН-97/13.05.2019г.
СИЙКА ЙОРДАНОВА ДИМИТРОВА  специалист ДН-39/25.04.2019г.
КАЛИЧКА СТОЯНОВА БРАТАНОВА главен специалист ДН-41/25.04.2019г.
НАТАША СТОЯНОВА БЕРБАТЕВА главен специалист ДН-37/25.04.2019г.
Д-р ПАВЕЛ НИКОЛОВ ХАРИЗАНОВ началник  отдел ДН-22/29.03.2019г.
Д-р АНЕЛИЯ ХРИСТОВА ПОЛИХРОНОВА главен експерт ДН-82/09.05.2019г.
ПЕТЯ ВАСИЛЕВА ГЕОРГИЕВА младши експерт ДН-57/07.05.2019г.
ДИМИТРИНКА СТАЙНОВА ИВАНОВА младши експерт ДН-98/13.05.2019г.
ИВАНКА ГОСПОДИНОВА СТАЛЕВА младши експерт ДН-133/16.07.2019г. ДН-135/25.07.2019г.
ПЕНКА НИКОЛАЕВА КАМБУРОВА младши експерт ДН-34/25.04.2019г.
Д-р ВЕЛИЧКА СТОЯНОВА ГРИГОРОВА директор  дирекция ДН-71/08.05.2019г.
Д-р МИРОСЛАВА ГЕОРГИЕВА КИСЕЛКОВА началник отдел ДН-64/08.05.2019г.
ХЮЛИЯ МЕХМЕДОВА АПТРАМАН инспектор ДН-92/10.05.2019г.
СТЕФКА ДИМИТРОВА ИЛИЕВА инспектор ДН-99/13.05.2019г.
ВЕСА ГЕОРГИЕВА ЖЕЛЯЗКОВА инспектор ДН-46/03.05.2019г.
АНТОНИНА ДИМИТРОВАПЕТКОВА инспектор ДН-129/19.06.2019г.
МАРИАНА НЕДЯЛКОВА СТАЙКОВА инспектор ДН-69/08.05.2019г.
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ МИНЕВ инспектор ДН-62/07.05.2019г.
НЕЛИ ТОДОРОВА КОРАЛСКА инспектор ДН-35/25.04.2019г.
ГИНКА ИВАНОВА ЗЛАТАНОВА  инспектор ДН-86/10.05.2019г.
ДИМА ГЕОРГИЕВА КАНАРИЕВА  инспектор ДН-91/10.05.2019г.
СТОЯН НИКОЛОВ МИХАЛЕВ  инспектор ДН-85/10.05.2019г.
ИРЕНА ГЕОРГИЕВА МОСКОВА  инспектор ДН-59/07.05.2019г.
ГЕРГАНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА младши експерт ДН-93/10.05.2019г.
ЖУЛИЕТА  ГЕОРГИЕВА  ГЕОРГИЕВА младши експерт ДН-70/08.05.2019г.
КОСТАДИН ГЕОРГИЕВ СТАЙКОВ  инспектор ДН-78/09.05.2019г.
СВИЛЕНА ВЕЛИКОВА ВЕЛИКОВА  инспектор ДН-3/20.02.2019г. ДН-14/13.03.2019г.
ИВАНКА ПЕТРОВА ДИМОВА  инспектор ДН-96/13.05.2019г.
КИРИЛ ДИМИТРОВ ЧЕРВЕНКОВ  инспектор ДН-72/08.05.2019г.
ДИМИТЪР ПЕТРОВ ХРИСТОВ  инспектор ДН-73/08.05.2019г.
Д-р ДИАНА СТОЙЧЕВА ВЪЛКОВА началник  отдел ДН-32/23.04.2019г.
ЯНИТА ЩЕРИОНОВА ДРЪНДАРОВА младши експерт ДН-65/08.05.2019г.
СЛАВИСТИНКА ВАСИЛЕВА ХАРАЛАМБИЕВА младши експерт ДН-26/15.04.2019г. ДН-33/23.04.2019г.
СТЕЛА КРЪСТЕВА АТАНАСОВА младши експерт ДН-8/01.03.2019г. ДН-21/29.03.2019г.
ПЕТЯ ГЕОРГИЕВА КЪНЕВА младши експерт ДН-11/01.03.2019г. ДН-20/29.03.2019г.
ЕЛЕНА САВОВА СЯРОВА младши експерт ДН-7/01.03.2019г. ДН-19/26.03.2019г.
МАРИЯ СТАНКОВА ГЕОРГИЕВА инспектор ДН-115/14.05.2019г.
ВЕСЕЛИНА ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА директор  дирекция ДН-60/07.05.2019г.
Д-р ПОЛИНА КИРИЛОВА ЖЕЛЕВА главен инспектор ДН-77/08.05.2019г.
ЕЛИЦА СТОЯНОВА КАРАГЬОЗОВА главен експерт ДН-81/09.05.2019г.
БОГОМИЛА ТОДОРОВА ЦВЕТКОВА старши инспектор ДН-61/07.05.2019г.
ДОНИКА МИХАЙЛОВА ГЯУРОВА старши експерт ДН-27/18.04.2019г.
ЦВЕТЕ МИХАЙЛОВА КОЛЕВА младши експерт ДН-56/07.05.2019г.
ВАЛЕНТИНА СТОЯНОВА МАВРУДИЕВА специалист ДН-15/15.03.2019г. ДН-18/19.03.2019г.

Регистър на декларациите по чл. 35 от ЗПКОНПИ – Регионална здравна инспекция – Бургас  – 2019г.

2018
Регистър на декларациите по чл. 35 от ЗПКОНПИ – Регионална здравна инспекция – Бургас  – 2018г.
Имена Длъжност Декларации за несъвместимост Декларации за имущество и интереси
по чл. 35, ал.1, т. 1 от ЗПКОНПИ по чл. 35, ал.1, т. 2 от ЗПКОНПИ по чл. 35, ал.1, т. 4 от ЗПКОНПИ
(Рег. номер и дата) (Рег. номер и дата) (Рег. номер и дата)
Д-р ЖИВКА ДИМИТРОВА КОСТАДИНОВА заместник-директор 62-02-85/07.06.2018г.
ПАВЛИНА ТОНЕВА ЦОНЕВА директор  дирекция 62-02-80/07.06.2018г.
БАГРЯНА ИВАНОВА ПЕТКОВА началник  отдел 62-02-98/08.06.2018г.
ЯНКА МАРЧЕВА СТОЯНОВА главен експерт 62-02-64/06.06.2018г.
МАРИЯНА  ИВАНОВА КИРЧЕВА главен специалист 62-02-100/08.06.2018г.
РУСИ ДОБРЕВ РУСЕВ главен специалист 62-02-94/08.06.2018г.
РОСИЦА ДИМОВА НИКИТОВА специалист 62-02-51/05.06.2018г.
ЦАНКА КОЛЕВА ДИМИТРОВА началник  отдел 62-02-30/04.06.2018г.
ЗАХАРИНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА старши експерт 62-02-48/05.06.2018г.
ВАЛЕНТИНА ЦВЕТАНОВА ГЮРОВА главен експерт 62-02-104/08.06.2018г.
ПЕПА ДОБРЕВА ДАСКАЛОВА старши експерт 62-01-08/16.10.2018г. 62-02-117/29.11.2018г.
ГАНЧО ГЕОРГИЕВ ПЕНТАКЕВ старши специалист 62-02-19/31.05.2018г.
ДОРА ПАСКОВА ТЕНЕКЕДЖИЕВА младши експерт 62-02-60/06.06.2018г.
НАТАЛИЯ СТЕФАНОВА БАКАЛОВА младши експерт 62-02-82/07.06.2018г.
КАТЯ БОРИСОВА ДАНАИЛОВА старши специалист 62-02-103/08.06.2018г.
ХРИСТО СТОЯНОВ ПЕТРОВ началник  отдел 62-02-03/28.05.2018г.
СТАНКА КИРОВА НИКОЛОВА младши експерт 62-02-35/04.06.2018г.
АСЯ ЖЕЛЯЗКОВА АЛАДАГЛИЙСКА главен специалист 62-01-12/20.12.2018г. 62-02-119/20.12.2018г.
Д-р МАРИЯНА ПЕТРОВА КОФИНОВА директор дирекция 62-02-41/05.06.2018г.
д-р АРМАН КИРКОР КАЦАХЯН началник  отдел 62-02-84/07.06.2018г.
д-р МАРИЯНА СТОЯНОВА ВАНГЕЛОВА главен инспектор 62-02-96/08.06.2018г.
ЕЛЕНА ИВАНОВА ОВЧАРОВА главен инспектор 62-02-63/06.06.2018г.
СОНЯ АТАНАСОВА ДЯКОВА инспектор 62-02-62/06.06.2018г.
НЕЛИ ВЕСЕЛИНОВА ДИМИТРОВА главен експерт 62-02-70/06.06.2018г.
ДЕНИЦА ДИМИТРОВА ИВАНОВА инспектор 62-01-05/13.08.2018г. 62-02-110/13.08.2018г.
ЖАНЕТА ПЕТРОВА ПЕТРОВА инспектор 62-02-03/07.06.2018г.
ГАЛЯ ЖЕЧЕВА ПАНАЙОТОВА инспектор 62-02-50/05.06.2018г.
ГАЛЯ  ЖЕЛЯЗКОВА МИХАЙЛОВА-КОЙНОВА  инспектор 62-02-37/05.06.2018г.
РУСИ ИВАНОВ РУСЕВ инспектор 62-02-45/05.06.2018г.
ДИАНА ПЕТРОВА КОЛЕВА инспектор 62-02-118/14.12.2018г.
РАМИС НЕДРЕТ БИЛЯЛ инспектор 62-02-40/05.06.2018г.
СВЕТЛА КЪНЧЕВА КЛИНКОВА  инспектор 62-02-61/06.06.2018г.
СЛАВКА ГЕОРГИЕВА СТЕФАНОВА инспектор 62-02-116/28.11.2018г.
ДАНКА  НЕНКОВА АНДРЕЕВА  инспектор 62-02-88/07.06.2018г.
МАРИЕЛА БОРИСОВА ИВАНОВА старши инспектор 62-01-11/17.12.2018г. 62-02-120/21.12.2018г.
ЯНКА СПАСОВА ДИМОВА главен специалист 62-02-01/28.05.2018г.
Д-р НИКОЛАЙ МИЛТИЯДОВ МИЛТИЯДОВ началник  отдел 62-02-95/08.06.2018г.
КАЛИНА ТОДОРОВА ТОДОРОВА главен експерт 62-02-74/07.06.2018г.
МИЛЕНА ИВАНОВА БОДУРОВА старши експерт 62-02-78/07.06.2018г.
АЛЕКСАНДРА АНДРЕЕВА ДИМИТРОВА  старши инспектор 62-02-71/07.06.2018г.
СВЕТЛАНА НЕЙЧЕВА ИВАНОВА  инспектор 62-02-73/07.06.2018г.
ВАЛЯ ИВАНОВА ЖЕКОВА началник  отдел 62-02-10/31.05.2018г.
МАРИЯ НИКОЛОВА ИВАНОВА главен експерт 62-02-56/05.06.2018г.
ДАФИНА МОМЧИЛОВА ИВАНОВА старши експерт 62-02-13/31.05.2018г.
ВАНЯ ГАЧЕВА МАВРУДИЕВА старши експерт 62-02-33/04.06.2018г.
ФАТМЕ ХАЛИТ ХАККЪ старши експерт 62-02-39/05.06.2018г
ТАНЯ ЖЕКОВА САРИЕВА главен специалист 62-02-57/05.06.2018г.
ВЕРА АЛЕКСАНДРОВА КАПИТАНОВА главен специалист 62-02.89/07.06.2018г.
СИЙКА ЙОРДАНОВА ДИМИТРОВА  специалист 62-01-05/16.10.2018г. 62-02-113/19.10.2018г.
КАЛИЧКА СТОЯНОВА БРАТАНОВА главен специалист 62-02-16/31.05.2018г.
НАТАША СТОЯНОВА БЕРБАТЕВА главен специалист 62-02-15/31.05.2018г.
Д-р ПАВЕЛ НИКОЛОВ ХАРИЗАНОВ началник  отдел 62-02-07/30.05.2018г.
Д-р АНЕЛИЯ ХРИСТОВА ПОЛИХРОНОВА -ТОПАЛОВА главен експерт 62-02-101/08.06.2018г.
ПЕТЯ ВАСИЛЕВА ГЕОРГИЕВА младши експерт 62-02-65/06.06.2018г.
ДИМИТРИНКА СТАЙНОВА ИВАНОВА младши експерт 62-02-77/07.06.2018г.
ИВАНКА ГОСПОДИНОВА СТАЛЕВА младши експерт 62-02-81/07.06.2018г.
ПЕНКА НИКОЛАЕВА КАМБУРОВА младши експерт 62-02-75/07.06.2018г.
Д-р ВЕЛИЧКА СТОЯНОВА ГРИГОРОВА директор  дирекция 62-02-17/31.05.2018г.
Д-р МИРОСЛАВА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА- КИСЕЛКОВА старши инспектор 62-02-108/08.06.2018г.
ВИОЛЕТА ПЕТРОВА ИВАНОВА  инспектор 62-01-13/12.11.2018г. 62-02-121/12.11.2018г.
ХЮЛИЯ МЕХМЕДОВА АПТРАМАН инспектор 62-02-12/31.05.2018г.
СТЕФКА ДИМИТРОВА ИЛИЕВА инспектор 62-02-90/07.06.2018г.
ВЕСА ГЕОРГИЕВА ЖЕЛЯЗКОВА инспектор 62-02-91/08.06/2018г.
АНТОНИНА ДИМИТРОВАПЕТКОВА инспектор 62-02-66/06.06.2018г.
МАРИАНА НЕДЯЛКОВА СТАЙКОВА инспектор 62-02-25/04.06.2018г.
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ МИНЕВ инспектор 62-02-19/31.05.2018г.
НЕЛИ ТОДОРОВА КОРАЛСКА инспектор 62-02-20/01.06.2018г.
ГИНКА ИВАНОВА ЗЛАТАНОВА  инспектор 62-02-97/08.06.2018г.
ДИМА ГЕОРГИЕВА КАНАРИЕВА  инспектор 62-02-21/01.06.2018г.
СТОЯН НИКОЛОВ МИХАЛЕВ  инспектор 62-02-106/08.06/2018г.
ИРЕНА ГЕОРГИЕВА МОСКОВА  инспектор 62-02-08/30.05.2018г.
ГЕРГАНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА младши експерт 62-02-46/05.06.2018г.
ЖУЛИЕТА  ГЕОРГИЕВА  ГЕОРГИЕВА младши експерт 62-02-27/04.06.2018г.
КОСТАДИН ГЕОРГИЕВ СТАЙКОВ  инспектор 62-02-58/05.06.2018г.
ИВАНКА ПЕТРОВА ДИМОВА  инспектор 62-02-54/05.06.2018г.
КИРИЛ ДИМИТРОВ ЧЕРВЕНКОВ  инспектор 62-02-44/05.06.2018г.
ДИМИТЪР ПЕТРОВ ХРИСТОВ  инспектор 62-02-29/04.06.2018г.
Д-р ДИАНА СТОЙЧЕВА ВЪЛКОВА началник  отдел 62-02-26/04.06.2018г.
ЯНИТА ЩЕРИОНОВА ДРЪНДАРОВА младши експерт 62-02-47/05.06.2018г.
СЛАВИСТИНКА ВАСИЛЕВА ХАРАЛАМБИЕВА младши експерт 62-02-41/04.06.2018г.
МАРИЯ СТАНКОВА ГЕОРГИЕВА инспектор 62-02-69/06.06.2018г.
ВЕСЕЛИНА ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА директор  дирекция 62-02-68/06.06.2018г.
Д-р ПОЛИНА КИРИЛОВА ЖЕЛЕВА старши инспектор 62-02-28/04.06.2018г.
ЕЛИЦА СТОЯНОВА КАРАГЬОЗОВА главен експерт 62-02-49/05.06.2018г. 62-03-01/31.10.2018г.
ВЕНЦЕСЛАВ РУСЧЕВ ХАДЖИИЛИЕВ старши инспектор 62-01-06/16.10.2018г. 62-02-115/01.11.2018г.
БОГОМИЛА ТОДОРОВА ЦВЕТКОВА  инспектор 62-02-05/29.05.2018г.
ДОНИКА МИХАЙЛОВА ГЯУРОВА младши експерт 62-02-04/29.05.2018г.
ЦВЕТЕ МИХАЙЛОВА КОЛЕВА младши експерт 62-02-31/04.06.2018г.

Регистър на декларациите по чл. 35 от ЗПКОНПИ – Регионална здравна инспекция – Бургас  – 2018г.