Министерство на здравеопазването
Регионална здравна инспекция – Бургас

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
РЗИ – БУРГАС

Изследвайте се анонимно и безплатно за ХИВ, в сградата на РЗИ-Бургас:
ул. Александровска № 120, ет. 1, кабинет № 102 (КАБКИС)
от 11.05.2022г. до 13.05.2022г.
от 8.30 ч. до 12.00 ч.
След предварително записване на тел. 056/807 504

Изследвайте се анонимно и безплатно за ХИВ, в сградата на РЗИ-Бургас:
ул. Александровска № 120, ет. 1, кабинет № 102 (КАБКИС)
от 11.05.2022г. до 13.05.2022г.
от 8.30 ч. до 12.00 ч.
След предварително записване на тел. 056/807 504