Министерство на здравеопазването
Регионална здравна инспекция – Бургас

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
РЗИ – БУРГАС

По повод 24 март Световен ден за борба с туберкулозата

в СБАЛПФЗ се организира кампания

СЕДМИЦА НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ ЗА СКРИНИНГ НА РИСКА ОТ ТУБЕРКУЛОЗА