Министерство на здравеопазването
Регионална здравна инспекция – Бургас

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
РЗИ – БУРГАС

НОВИНИ

Информираме Ви, че имунизации срещу COVID-19 в област Бургас се извършват при общопрактикуващите лекари, в Регионална здравна инспекция-Бургас и в определени лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ. Имунизацията е препоръчителна и се извършва безплатно. В приложението са посочени лечебните заведения за болнична и извънболнична помощ, извършващи имунизации срещу COVID-19 с адрес и работно време.

punktove_prilojenie-1Изтегляне punktove_prilojenie-15.08-1Изтегляне

повече информация

Въпреки значителните успехи, постигнати в борбата с туберкулозата в европейския регион на СЗО, в условията на епидемия от COVID-19, туберкулозата продължава да представлява заплаха за общественото здраве в повечето страни от региона и тази заплаха не следва да бъде подценявана.

Изпълнението на Националната програма за превенция и контрол на туберкулозата в България за периода 2021-2025 г. цели да се намали заболеваемостта...

повече информация

Обществена информация

Антикорупция

Полезни връзки