Министерство на здравеопазването
Регионална здравна инспекция – Бургас

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
РЗИ – БУРГАС

Във връзка с постъпило писмо с изх. № 13-42/25.05.2023 г. от д-р Асен Кърджиев – Директор на ЦСМП Бургас, относно незаети щатни бройки на лекари и специалисти по здравни грижи, ЦСМП Бургас обявява следните работни места:

  • на длъжност „Лекар“ 7 – лица с образователно-квалификационна степен магистър за ФСМП Приморско;
  • на длъжност „Медицинска сестра“ – 6 лица с образователно-квалификационна степен бакалавър за ФСМП Приморско.

Телефон за връзка с Експерт управление на човешките ресурси :

Тел : 056 871928;

            Мобилен тел: 0882267312