Министерство на здравеопазването
Регионална здравна инспекция – Бургас

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
РЗИ – БУРГАС

Уведомяваме Ви, че в ДВ  бр. 51 от 13.06.2023 е обнародвана Наредба за изменение и допълнение на  Наредба № 4  от 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти, с която влизат в сила промени свързани с предписването и отпускането на лекарствени продукти съдържащи наркотични вещества.