Министерство на здравеопазването
Регионална здравна инспекция – Бургас

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
РЗИ – БУРГАС

Начало 9 Ежедневна информация за covid-19

Ежедневна информация за covid-19

Май 2022
03.05.2022 04.05.2022 05-08.05.2022 09.05.2022
10.05.2022 11.05.2022 12.05.2022 13-15.05.2022 16.05.2022
17.05.2022 18.05.2022 19.05.2022 20-22.05.2022 23-24.05.2022
25.05.2022 26.05.2022 27-29.05.2022 30.05.2022 31.05.2022
Юни 2022
03.05.2022 04.04.2022 05.04.2022 06.04.2022
07.04.2022 08.04.2022 09-10.04.2022 11.04.2022 12.03.2022
13.03.2022 14.03.2022 15-17.04.2022 18.04.2022 19.04.2022
20.04.2022 21-25.04.2022 26.04.2022 27.04.2022 28.04.2022
29.04-02.05.2022
Архив 2021