Министерство на здравеопазването
Регионална здравна инспекция – Бургас

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
РЗИ – БУРГАС

Начало 9 Дирекция „Лабораторни изследвания“ /ЛИ/

Дирекция „Лабораторни изследвания“ /ЛИ/

*  Лабораторен изпитвателен комплекс /ЛИК/

      Ø      Сертификат ЛИК

      Ø      Заповед

      Ø      Декларация за целите и политиката по качество

         Ø      Декларация за безпристрастност и независимост

         Ø      Правила за позоваване на акредитация

         Ø      Критерии за избор на външни доставчици в ЛИК

         Ø      Списък на нормативни документи за гъвкав обхват на акредитация, използвани от ЛИК

         Ø      Жалби-процедура по качеството

         Ø      Заявление за изпитване на проби

      Ø      Протокол от изпитване

         Ø      Анкетен лист за обратна връзка

     

*   Орган за контрол от вида А /ОКА/

      Ø      Сертификат ОКА и Заповед

      Ø      Правила за позоваване на акредитация

      Ø      Декларация за независимост

      Ø      Декларация за целите и политиката по качеството

      Ø      Жалби и възражения

      Ø      Протокол и сертификат за контрол

      Ø      Заявление за извършване на контрол