Министерство на здравеопазването
Регионална здравна инспекция – Бургас

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
РЗИ – БУРГАС

Информираме Ви, че имунизации срещу COVID-19 в област Бургас се извършват при общопрактикуващите лекари, в Регионална здравна инспекция-Бургас и в определени лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ. Имунизацията е препоръчителна и се извършва безплатно. В приложението са посочени лечебните заведения за болнична и извънболнична помощ, извършващи имунизации срещу COVID-19 с адрес и работно време.

punktove_prilojenie-1Изтегляне punktove_prilojenie-15.08-1Изтегляне

Въпреки значителните успехи, постигнати в борбата с туберкулозата в европейския регион на СЗО, в условията на епидемия от COVID-19, туберкулозата продължава да представлява заплаха за общественото здраве в повечето страни от региона и тази заплаха не следва да бъде подценявана.

Изпълнението на Националната програма за превенция и контрол на туберкулозата в България за периода 2021-2025 г. цели да се намали заболеваемостта от туберкулоза в страната. За да се изпълнят дейностите и постигнат целите на програмата, обявяваме „Седмица на...

Указания относно необходимите документи, които български пенсионери, ваксинирани срещу COVID-19 в чужбина следва да предоставят в РЗИ и реда за процедиране за изпълнение на Постановление № 474 от 2021 г. на Министерския съвет

Приложените указания се отнасят единствено за български пенсионери, които са ваксинирани срещу COVID-19 в чужбина и не са вписани в регистъра за имунизации срещу COVID-19/imunohis.bg като получили:втора доза от ваксините Comirnaty, Vaxzevria или Moderna;първа доза от...