Министерство на здравеопазването
Регионална здравна инспекция – Бургас

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
РЗИ – БУРГАС

  • на длъжност „Лекар“ 8 лица с образователно-квалификационна степен магистър;
  • на длъжност „Фелдшер“ 10 лица с образователно-квалификационна степен професионален бакалавър;
  • на длъжност „Лекарски асистент“ 5 лица с образователно-квалификационна степен бакалавър;

Телефон за връзка с Експерт управление на човешките ресурси – 056 871928